การ Query LimitTo จำกัดแถว Record ของ Firebase Database

สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการใช้งาน การ Query แบบลึกลงอีกขั้น ในการ Query ข้อมูลจาก firebase ออกมาแสดงที่ ตาราง คราวนี้นำเสนอ LimitTo หรือการจำกัด Record ตามจำนวน record ที่ต้องการ เรามาดูกันครับว่า มีการใช้งานยังไงบ้าง ตามผมมาเลยครับ……..

อันดับแรก เริ่มด้วยการ Query ข้อมูลมาปกติ ข้อมูลจะมาทั้งตารางใน firebase

ต่อมาเปลี่ยนคำสั่งนิดนึง ใส่ query ลงไปแบบนี้ครับ

ลองใส่ limitToFirst: 2 คือเราจะจำกัด record ของ firebase แค่ 2 record โดยคิดจากอันดับแรกไปหาอันดับสุดท้าย

ผมมีข้อมูลตามนี้ครับ หลังจากใช้คำสั่ง limitToFirst: 2 ไป จะได้ข้อมูลแบบนี้

จะได้ข้อมูลที่มี 2 record เท่านั้น นับจากอันดับแรกไปหาอันดับสุดท้าย คราวนี้ถ้าเราอยากได้ให้เรียงตาม columns ที่กำหนดเราก็สามารถทำได้ ใส่คำสั่งเพิ่มไป ดังนี้ครับ

ผมจะเรียงข้อมูลจาก columns และไล่จากน้อยไปหามาก ก็ใช้คำสั่ง orderByChild: ‘age’ เพียงเท่านี้เราก็สามารถเรียงข้อมูลได้แล้ว มาดูผลรันกัน

ได้แล้วครับ คราวนี้ถ้าจากมากไปหาน้อยก็ได้ โดยคิดจากรายการสุดท้ายมาหารายการแรก เพิ่มคำสั่งไปนิดเดียวครับ limitToLast: 2 เพียงเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วครับ

คราวนี้เรามารันดูครับ แล้วดูว่าเป็นยังไงบ้างครับ

แค่นี้เราก็สามารถ limit record แบบ limitToLast ได้เรียบร้อยแล้วครับ เป็นการเรียงค่า age จากลำดับแรกไปหาลำดับสุดท้าย ได้แล้วครับ

วันนี้พอแค่นี้ก่อน วันหน้าจะมาสอนเรื่องอะไร ติดตามนะครับ จุ๊บๆๆๆๆๆ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.