Dijital Video Stratejisi Oluştururken Göz Önünde Bulundurulması Gereken 5 Unsur

Nielsen’in 2014 yılında açıkladığı rapor, markaların dijital hedef kitlelerine ulaşmak için daha dar ve odaklı hedeflemeler kullanmaya başladığını ve kapsamlı demografik hedefleme yapılan kampanyaların oranının yıldan yıla %10 düştüğünü gösteriyor. Daha gelişmiş hedefleme metodlarının kullanıldığı yönteme doğru gerçekleşen bu belirgin değişim, sadece reklamverenler için mevcut olan datanın gücünü göstermekle kalmıyor, aynı zamanda video reklamcılığında sahip olunan avantajların belki de yeteri kadar kullanılmadığını ortaya koyuyor.

Reklam görüntülenmesindeki dağılma büyümeye devam ettikçe reklamverenler pazarlama bütçelerinin karşılığını almak için yeniliğe açık çözümler aramaya başlıyor. Artık markaların hedef kitlelerine ulaşmaları için davranışsal, ilgi alanı ve psikografik davranışlarnı baz alan her zamankinden daha fazla yöntemleri var. Ancak en iyi sonucu elde etmek söz konusu olduğunda tamamiyle yapılan satışlara (bottom-of-the-purchase-funnel) bağlı kalmak, sonucunda eşit derecede, hatta daha iyi, sonuçlar elde edilebilecek seçenekleri gözden kaçırmaya neden oluyor.

Nielsen raporu,birçok ajansın müşterilerinin kitlelerini olabilecek en dar şekilde hedeflediğini ortaya koyuyor. Bunun nedeni muhtemelen dijital ekiplerin bu satın almaları daha önce de gerçekleştirmiş olması. En iyi bildikleri şey ise: kampanyaların planlama ve ölçümlenmesinin display gibi KPI’ı tıklama olacak şekilde yapılması, ve reklamverenlerin sadece ufak ve özel bir kitleye ulaşması. Ancak artık bir şeyler değişmekte.

Televizyon bütçesinin ne kadarının erişimi artırmak için dijitale aktarılacağına karar veren TV satın alımcılarının, dijital videonun sunabileceklerini de ele almaları gerekiyor. Dijital satın alımcıların hedeflemelerinin ekstrem olduğu yerlerde TV satın alımcılarının dengeyi bulması gerekiyor. Ufak ve özel bir hedef kitleye odaklanmayı veya davranışsal bilgiyi kullanmayı ihmal etmemeleri, ama bu sırada dijital videonun aynı zamanda geniş tabanlı farkındalığı destekleyen bir marka pazarlama vasıtası olduğunu da unutmamaları gerekiyor.

Markaların ve ajansların dijital video stratejisi belirlerken dengeli bir hedefleme yaklaşımı için göz önünde bulundurması gereken belirli unsurlar bulunuyor:

1.Offline satış ve ROI için önemli ve güçlü bir etmen olmasına rağmen, kendi başına dar hedefleme yapmak kısıtlayıcı olabilir.

2. Özellikle video reklamlarında bulunan online cookie data setleri genel anlamda bütün kitle evreninin %20’sinden azını yansıtmakta; bu nedenle geri kalan %80’e ulaşma amacıyla hedefleme stratejileri geliştirmek gerekiyor.

3.Demografik ve TV izleme datası gibi diğer hedefleme yöntemlerinin pozitif ROI ve offline satış sağladığı sürekli olarak görülüyor.

4.FEP’ler (full episode players) gibi bazı değerli envanter kaynakları herhangi bir hedeflemeye izin vermez ve yalnızca demografik hedefleme yapılabilir.

5.Daha genç kitleler videoya birden çok kaynak üzerinden erişim sağlamakta, bu nedenle bu kitleye ulaşmak için daha geniş cross-device formatları kullanılabilir.

Dijital videoda hedefleme yapılmasını sağlayan birçok yöntemle birlikte, daha yüksek ROI sağlamak için en iyi sonuç genellikle geniş ve dar hedeflemeler bir arada kullanıldığında elde edilmekte. Reklamverenlerin bu kanaldan markalara sunabileceklerinin en çoğunu almaları için dar ve geniş hedeflemeyi dengeli olarak kullanmaları gerekiyor.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.