Programatik Satın Almayı 2015'te Pazarlama Stratejinize Eklemeniz İçin 10 Neden

Tüm sektörlerden onlarca markanın programatik satın alma için dijital reklam bütçelerinin önemli bir kısmını ayırdığını devamlı duyuyoruz. Google, American Express ve Mondelez bunlar arasındaki büyük isimlerden. Daha küçük markalar da sürüye uyum sağlamakta. İşte bu pazarlamacıların programatik satın almadan elde ettiği 10 belirgin kazanç:

1- Bire bir pazarlama imkanı

Programatik satın alma, daha kişiselleştirilmiş etkileşim yaratmak için markaların tüketici talepleriyle buluşmasını, kullanıcı hakkındaki bilgiyi kullarak en doğru içerikteki en doğru reklamın doğru kullanıcıya ve doğru zamanda gösterilmesini sağlıyor. Örneğin bir marka programatik satın alma kullanarak kullandığı aygıta, konumuna içeriğe veya kişisel özelliklerine göre belirgin bir kitleye erişim sağlayabiliyor. Bunun yanı sıra cinsiyetine, yaşına veya gelirine göre farklı kullanıcılara aynı reklamın değişik versiyonlarını gösterebiliyor. Kişisel alakaya göre reklam gösterilen bu sistemde click-through rate’ler ve landing page dönüşümleri artıyor.

2- Bütün dijital cihazlarda koordine bir şekilde kampanya yürüterek kullanıcılara ulaşma

Günümüzde tüketiciler B2B veya B2C içerik almasından bağımsız olarak birçok değişik cihazdan arama yapıyor. Programatik satın alma reklamverenlerin bu kullanıcılara dizüstü bilgisayarlarında, cep telefonlarında ve tabletlerinde ulaşma imkanı sağlayarak paylaşılan öğrenme, hedefleme ve dinamik mesaj yoluyla kampanyaları koordine etmesini sağlıyor.

3- Varolan pazarlama taktiklerini tamamlama

Programatik satın almayla markalar dijital reklamcılık çalışmalarını aramanın ilerisine götürebiliyorlar. Araştırma (prospekt), ilk başta yeni müşterilerin ilgisini çekerken programatiğin akıllıca kullanılmasıyla yapılan bir yeniden hedefleme kampanyası, bu kullanıcıların aksiyonlarının dönüşüme doğru ilerlemesini sağlıyor. Programatik satın alma markanın web sitesine daha kaliteli leadlerin gelmesini sağlayarak inbound marketing çalışmalarını da tamamlayor. Doğru prospeklere doğru zamanda yapılan stratejik outbound’lar, markanın sunduklarına zaten ilgisi olan kullanıcılardan gelen inbound trafiği de güçlendiriyor.

4- Yeni, keşfedilmemiş kitleleri keşfetme

Programatik satın alma geçmişte en iyi performans gösteren kullanıcıları ve profilleri tanımlayarak ve ulaşarak endemik reklamcılığı geliştirirken bir yandan da marka için tamamen yeni olan kullanıcı profillerini keşfeder. Örneğin daha önce düzenli olarak bölgesel spor sitelerine reklam veren bir kayak kıyafetleri mağazası, reklamlarının kayak yapmayan çocukları için kıyafet satın alan yüksek gelirli ebeveynler gibi spor sitesini ziyaret eden kitleden tamamen farklı bir kitle üzerinde de oldukça iyi performans gösterdiğini görebilir. Gösterimlerin tek olarak satın alınmasıyla programatik satın alma markalara yerel müşterileri hedeflemenin yanı sıra göz önünde olmayan olasılıkları da keşfetme imkanı sunuyor.

5- Brand exposure artışı

Geleneksel yöntemlerle yapılan reklam satın almaları, reklamın yalnızca yayıncının kampanya süresince sahip olduğu tekil kullanıcılardan oluşan sınırlı kitlesiyle buluşmasını sağlarken, programatik reklamcılık dönüşüm sağlayan kullanıcılar tanımlar ve kampanya kitlesini look-alike kullanıcıları da içerecek şekilde derecelendirir. Herhangi bir kampanyada bulunan bir programatik reklam, binlerce farklı web sitesinde hem marka tarafından daha önceden takip edilen kullanıcılara, hem de üçüncü parti data sağlayıcılarından elde edilen yeni kullanıcılara gösterilir.

6- Hedeflemeyi artırma ve boşuna yapılan harcamalardan sakınma

Programatik satın alma reklam gösterimlerini bütün halinde bir envanter olarak değil, bireysel olarak satın alır. Bu sayede boşa giden gösterimlerin yüzdesinde önemli bir düşüş görülmektedir. Kampanyanın kontrolünü yapan makine öğrenimli sistem, kampanya hedeflemesini performansa dayalı ve gerçek zamanlı olarak uyarlar. Örneğin, 30’lu yaşlarındaki annelerin yüksek performans gösterdiği bir finans markası kampanyasında makine öğrenimli sistem, gerçek performansın şehirli annelerden geldiğini belirleyebiliyor ve böylece 30’lu yaşlarında şehirde yaşamayan annelere gösterim yapılmayarak boşuna harcamadan kaçınılabiliyor. Otomatikleştirilmiş hedefleme sayesinde kampanyanın herhangi bir anında, her bir reklamın o andaki doğru kullanıcıya, doğru içerikte ve gösterimin mümkün olan en düşük fiyatıyla buluşturulması sağlanır.

7- Otomatik pilotla kitle hedeflemesinin düzenli olarak düzenlenmesi

Tam donanımlı hizmet sağlayan programatik reklam sağlayıcılarıyla çalışan pazarlamacılar, kampanya yönetimi yapmalarına gerek kalmadığı için zamandan ve enerjiden kazanıyorlar. Başlangıçtaki hedeflemeye girdi sağlayan ve istenilen geri dönüşü takip edebilme amaçlı pixel yerleştiren marka pazarlamacıları, kendi bölümlerindeki diğer hedeflere zaman ayırabiliyor. Yapay zeka ise bu sırada performans datası toplar, analiz eder, ve hedeflemeyi buna uygun olarak ayarlar.

Bu sürecin otomatik olarak işlemesi, ters yönde de katkılar sağlıyor. Pazarlamacılar talep ettikleri kadar kontrolü kendi ellerinde tutuyorlar. Markalar kampanya raporlamasının hangi sıklıkla yapılacağına karar verirken bir yandan da filtreleme kriterlerine ve engelli domain listesine karar veriyor. Pazarlamacılar ise kendileri tarafından yürütülen veya dışarıdan destek alınan her bir programatik kampanyada harcamaların hızının, kampanya kararlarının ve marka datasının nihai kontrolüne sahip oluyor.

8- Herhangi bir taahhüt olmadan test edebilme

Markalar herhangi bir partner ile uzun süreli bir anlaşma imzalamak durumunda kalmıyor, aylık test yayınları yaparak veya aynı süre zarfında birden çok partnerle çalışarak neyden daha çok performans elde edebileceğini ölçebiliyor. Programatik satın almanın bağlayıcı bir yönü bulunmuyor ve reklamın nerede veya kim tarafından gösterileceği tamamen pazarlamacının kararına bağlı kalıyor, ve her an değiştirilebilecek nitelikte oluyor.

9- Yüksek kalite envantere düşük fiyattan erişim

Programatik satın alma ilk zamanlarında gerçek zamanlı açık artırmayla satılan ‘remnant envanter’ olarak bilinmekteydi. Ancak gelişmeye başladıkça çağrıştırdığı anlam da değişti. Gitgide artan sayıda premium yayıncı programatik exchange’lere envanterini vermeye başladı. Bu nedenle de hem open hem de private programatik exchange’ler artık yüksek kalitede envanter barındırmasıyla biliniyor.

Yapılan kampanyalarda açık artırmada verilen teklifi yönlendirmek için performans datası kullanılarak hala düşük fiyatlı medya satın alımının teminatı sağlanıyor. Programatik satın alma sistemleri her bir gösterimin öngörülen dönüşüm değerine göre daha iyi teklif verdikçe, fiyat azalıyor, hedeflenen dönüşüm, erişim ve lift değerlerine ulaşılıyor.

10- ROI artışı

Hedeflemek için doğru kullanıcıların belirlenmesi ve bu kullanıcıların doğru içerikte hedeflenmesiyle, programatik satın alma harcanan paranın karşılığını veriyor. Gösterim başına mümkün olan en düşük fiyat ve geliştirilmiş kitle hedeflemesi kombinasyonuyla kampanya sonuçları kampanyanın hangi evresinde olursa olsun gelişme gösteriyor, böylece daha yüksek ROI değerleri ortaya çıkıyor.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.