Video Reklamına Neden Başlamalısınız?

İnternet kullanıcılarının masaüstü ve cihazlar üzerinden gittikçe daha çok medya tüketmeye devam etmesi, pazarlamacılara kitleleriyle buluşmak için daha çok video üretme imkanı sunuyor. 2014 yılı comScore verilerine göre izlenen videoların %38’ini video reklamları oluştuyor. 2014 Mart ayı rakamlarına bakıldığında ise toplamda 46 milyar online video ve 28.7 milyar video reklamının izlendiği görülüyor.

Mobil cihazlarda ise bu rakamlar daha da şaşırtıcı. Youtube bütün izlenmelerin yarısına yakınının mobilden geldiğini açıkladı ve 2 yıl öncesiyle karşılaştırıldığında bu oranın 2 kat arttığı görülüyor. Online ve mobil video izlenme sürelerine bakıldığında markaların video reklam kampanyalarına başlamaması için hiçbir neden bulunmuyor.

Online video’nun olağanüstü gücü

Online video, ve dolayısıyla online video reklamları, kitlelerle daha derin bir etkileşim sağlamak için eşsiz bir fırsat sunuyor. Geleneksel display, arama ve sosyal reklamlara daha geniş bir alternatif olmasının yanı sıra, markaların hikayelerini online olarak anlatmalarına olanak sunuyor.

Pazarlamacılar online display ve yeniden hedefleme kampanyalarının verimini artırmak için rich media reklam birimlerine giderek daha çok yönelmeye başladılar. Özellikle video, bunların arasında en yüksek etkileşim oranına sahip platform ve bu yüzden bu alana yatırım yapmak zekice bir adım olarak görülüyor.

Bunlara ek olarak, etkileşim ve markalaştırma açısından bakıldığında da online video odaklanılması gereken bir alan. Video RTB platformlarına ağırlık verilerek video reklamlarını geleneksel display reklamlarında kullanılan demografik, coğrafi ve davranışsal parametrelerle hedeflemek mümkün.

Mobil

Video reklamları masaüstünde ne kadar güçlü bir kanalsa, mobil cihazlardaki önemi de bir o kadar büyük.

Kullanıcılar masaüstü cihazlarından izledikleri videoların ortalama 3 katı uzunluğundaki videoları mobil cihazlarından izliyor.

Mobil video izlenmelerinin %63’ünün kullanıcılar evlerindeyken, yani mobil değilken gerçekleştiği düşünülürse, mantıklı. Tablet sahibi kullanıcıların giderek artması ve mobil cihazların medya tüketimi açısından en çok tercih edilen ekran olması, mobil videonun önemine vurgu yapıyor.

Mobil video izleyen kullanıcıların çoğunlukla aktif ve etkileşime açık olduğu biliniyor. eMarketer anketine göre, mobil video izleyen kullanıcıların %92’si düzenli olarak izledikten sonra videoyu paylaşıyor. Katılımcıların üçte biri ise bunu haftada bir yaptığını belirtiyor. Videonun diğer bir avantajı ise burada ortaya çıkıyor; güçlü ve etkileyici bir video sosyal medyada paylaşılıyor ve etkisi kullanıcıların sosyal ağları ile katlanarak büyüyor.

Mobil video, mobil cihazlar üzerinden reklam vermeye başlamak için doğru bir başlangıç noktası. Bütün dijital reklam dünyasında mobil video en etkileyici reklamlardan biri; en iyi şekilde hedefleme, yüksek etkileşim ve markalaşmayı bir araya getiriyor.

Faaliyete geçirme

Televizyon reklamcıları için planlarına online video eklemek oldukça kolay. Online video için web-specific video içeriği yaratmak daha verimli olsa da mevcut TV spotlarını da online olarak kullanabiliyorlar. Eğer video içerik stratejisi içerisinde yer alıyorsa, bu içeriği video reklamı olarak kullanmak nispeten daha kolay. Bunun yanı sıra, video yaratmak gitgide daha kolay hale geliyor. Yine de video oluşturmak için yeterlilik bulunmuyorsa, video yaptırmak da eskisine göre bir hayli kolay ve maliyeti düşük.

Yeniden hedefleme veya display reklamları için hedeflemeye ağırlık veren şirketler için videoyu medya planlarına eklemek performansı artırmak adına akıllıca bir çözüm. Video reklamlarıyla yeniden hedefleme, birçok reklamveren tarafından oldukça verimli bulunuyor. Ayrıca video RTB fonksiyonları, geleneksel display RTB reklamlarıyla bire bir aynı çalışıyor ve video reklamlarıyla yeniden hedefleme kampanyaları yapmayı kolaylaştırıyor.

Video reklam harcamaları günden güne artıyor. Türkiye’de 2014 yılında video reklamları için toplam 101 Milyon TL harcama yapılırken bu rakamın 2016 yılına kadar %39.5 oranında büyümesi öngörülüyor. Mobil reklam harcamaları ise bu yıl 58 Milyon TL’ye ulaştı ve bunun önemli bir kısmını video harcamaları oluşturuyor.

Reklamverenler hem desktop hem de mobil cihazlarda video kullanımının öneminin farkında ve gün geçtikçe tüm reklamverenler için medya planlarına videoyu dahil etmek kaçınılmaz hale geliyor.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.