Изображение от проекта с първа награда

На 23 май 2017 г. бяха обявени победителите в конкурса за превръщане на бившата топлоцентрала на НДК в център за изкуство и култура. На открито финално заседание журито обяви:

Първа награда:

Антон Колев, Мариана Сърбова (София)

На 12 май, 17:30 ч. изтече срокът за получаване на проекти в конкурса за превръщането на бившата топлоцентрала на НДК в център за изкуства и култура.

Приетите проекти са 61. Това е рекорд за архитектурните конкурси, организирани от Столична община през последните години.

През следващата седмица конкурсните проекти ще бъдат прегледани и подготвени за журиране според Закона за обществените поръчки.

Журирането ще започне на 22 май.

Възложителят и организаторите на конкурса благодарят на всички участници за положения труд и им пожелават успех в предстоящото журиране.

Победителят ще стане известен в края на май.

Графит от сградата на бившата топлоцентрала на НДК

Обявен е окончателният състав на журито на конкурса за превръщането на бившата топлоцентрала на НДК в център за изкуства и култура.

Две важни промени:

  • На мястото на Мая Лалич (Mikser House, Сърбия) в журито се включва известният сръбски архитект Иван Куцина, творчески директор на Urban Transformation Program към Mikser Association и преподавател в архитектурния университет в Десау, Германия.
  • Юхо Грьoнхолм (ALA Architects, Финландия) преди няколко дни обяви, че ще бъде възпрепятстван да присъства на журирането по здравословни причини.

Така финалният състав на журито вече е:

  • Иван Куцина, архитект и творчески директор на Urban Transformation Program към Mikser Association, Сърбия
  • Оливие…

Архитект Павлина Коева-Рачева е осмият член на журито на архитектурният конкурс за превръщането на бившата топлоцентрала на НДК в център за изкуства и култура.

Архитект Коева е с 25-годишен опит в обществени проекти във Великобритания, Източна Европа и западна Африка. Живее и работи в Единбург, Великобритания. Директор и координатор на екипа, проектирал реконструкцията на Edinburgh Waverley Station. Член е на Edinburgh Urban Design Panel, EAA, RIBA, RIAS. Тя е представителят, излъчен в журито от Съюза на архитектите в България.

Останалите членове на журито са:

  • Мая Лалич, архитект и творчески директор на MikserHouse, Сърбия
  • Юхо Грьонхолм, архитект и съосновател на ALA…
Снимка: Георги Петев

За всички, които проявяват интерес към архитектурния конкурс за превръщането на бившата топлоцентрала на НДК в център за изкуства и култура, сградата на бившата топлоцентрала ще бъде отворена за огледи от 13:00 до 15:00 часа на следните дати:

24 март 2017 г .

31 март 2017 г.

21 април 2017 г.

28 април 2017 г.

Не е необходимо предварително записване.

Точното местопложение на обекта можете да видите в Google Maps.

Заповядайте.

Столична община обяви началото на архитектурен конкурс за превръщането на бившата топлоцентрала на НДК в център за независими изкуства и култура.

Новият център трябва да осигурява условия за широк набор от артистични прояви — театрални постановки, музикални и танцови събития, изложби, образователни и социални дейности.

Конкурсът е естествено продължение на няколкогодишни проучвания на група артистични организации, обединени в инициативата “Топлоцентрала — център за съвременни изкуства.”

Снимка: Георги Петев

Реконструкцията трябва бъде реализирана за 3 млн. лв., а участниците, класирани на първите 3 места, ще получат награди съответно от 15 000 лв., 10 000 лв. и 5 000 лв. …

Снимка: Боряна Пандова

На 25 октомври 2016 в Лабораторията за градски дизайн в УАСГ се състоя представяне и обсъждане на основните параметри на архитектурния конкурс за превръщането на бившата топлоцентрала на НДК в център за изкуства и култура.

Основни теми и участници:

  1. Арх. Здравко Здравков, главен архитект на Столична Община, представи основанията за конкурса и главните цели на Общината.
  2. Арх. Ралица Зортева и Веселин Димов, режисьор от Асоциация за свободен театър, разказаха за досегашните инициативи за превръщането на сградата в център за съвременни изкуства и как се очаква да работи бъдещият културен център.
  3. Арх. Анета Василева от WhAT Association (съорганизатори на конкурса и…

Новини от Топлоцентралата

Официален канал за новини от архитектурния конкурс за превръщането на бивша топлоцентрала в център за съвременни изкуства. Повече: http://toplocentralata.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store