Обществено обсъждане от 25.10.2016

Снимка: Боряна Пандова

На 25 октомври 2016 в Лабораторията за градски дизайн в УАСГ се състоя представяне и обсъждане на основните параметри на архитектурния конкурс за превръщането на бившата топлоцентрала на НДК в център за изкуства и култура.

Основни теми и участници:

 1. Арх. Здравко Здравков, главен архитект на Столична Община, представи основанията за конкурса и главните цели на Общината.
 2. Арх. Ралица Зортева и Веселин Димов, режисьор от Асоциация за свободен театър, разказаха за досегашните инициативи за превръщането на сградата в център за съвременни изкуства и как се очаква да работи бъдещият културен център.
 3. Арх. Анета Василева от WhAT Association (съорганизатори на конкурса и автори на заданието) модерира събитието и представи подробности за сградата, градоустройствените параметри на имота, наградите и сроковете на конкурса.
 4. Въпроси от публиката.
От ляво надясно: арх. Ралица Зортева, Веселин Димов (Асоциация за свободен театър), арх. Здравко Здравков (гл. архитект на Столична Община), арх. Анета Василева (WhAT Association). Снимка: Зорница Миткова

Важни моменти от изказванията и презентацията:

 • Зад инициативата “Топлоцентрала-център за съвременни изкуства” стоят 12 човека от 7 артистични организации, които работят за тази кауза от 2014 г.
 • Сградата е избрана като най-подходяща за културен център в международната работна среща “Пространство за промяна” на световната мрежа за изпълнителски изкуства IETM през октомври 2014 г. 65 участници са избирали измежду нея, трамвайно депо “Клокотница” и “UnderGara” (подлеза на Централна гара).
 • През 2015 г. е проведен уъркшоп по програма “Европа” за играждане на модели за функциониране на културния център “Топлоцентрала”, в който участват представители на независими артистични организации и архитекти. Резултатите от уъркшопа са в основата на заданието на настоящия конкурс.
 • Културният център трябва да може да бъде използван за всички видове изкуства, както и за образователни проекти и интеракция между артисти в международни резидентски програми.
 • Амбицията на Столична община е до края на 2018 проектът да бъде завършен.
 • Конкурсът е насочен към български архитекти.
 • Имотът се намира в устройствена територия Са1 (територия за спорт и атракции).
 • Максималната плътност на застрояване е 20%.
 • Максимален Кинт: 0.3.
 • Минимална озеленена площ: 40%.
 • 3 000 000 лв. е предвидената обща инвестиция, в която се включват строителни и довършителни работи, интериор, оборудване.
 • Първа награда е 15 000 лв., втора — 10 000 лв., трета — 5 000 лв.
 • 150 000 лв. е предвиденият хонорар за изготвяне на технически проект от победителя в конкурса
 • Проектни срокове: обявяване на конкурса — декември 2016, краен срок за предаване на проектите — март 2017, обявяване на пoбедител — април 2017.
Снимка: Зорница Миткова

Основни въпроси от дискусията с публиката:

 • Достатъчна ли е инвестицията от 3 000 000 лв.?
 • Конкурсът предвижда ли разработване на парковата среда извън границите на поземления имот?
 • Как Общината ще реши паркирането?
 • Как ще се направи баланс между архитектурни идеи и бюджет при оценяването?

Изказаните мнения по тези и по всички останали въпроси ще бъдат взети под внимание при определянето на конкурсните условия.

Документален аудио запис от събитието:

Презентацията:

Всичко за конкурса Топлоцентралата

--

--

Новини от Топлоцентралата

Официален канал за новини от архитектурния конкурс за превръщането на бивша топлоцентрала в център за съвременни изкуства. Повече: http://toplocentralata.com