Последни промени в журито

Графит от сградата на бившата топлоцентрала на НДК

Обявен е окончателният състав на журито на конкурса за превръщането на бившата топлоцентрала на НДК в център за изкуства и култура.

Две важни промени:

 • На мястото на Мая Лалич (Mikser House, Сърбия) в журито се включва известният сръбски архитект Иван Куцина, творчески директор на Urban Transformation Program към Mikser Association и преподавател в архитектурния университет в Десау, Германия.
 • Юхо Грьoнхолм (ALA Architects, Финландия) преди няколко дни обяви, че ще бъде възпрепятстван да присъства на журирането по здравословни причини.

Така финалният състав на журито вече е:

 • Иван Куцина, архитект и творчески директор на Urban Transformation Program към Mikser Association, Сърбия
 • Оливие Бастен, архитект и съосновател на l’escaut, Белгия
 • Патрик Гигер, директор на La Lieu Unique — център за изкуство и култура, Франция
 • Янко Апостолов, архитект и дизайн директор в Cooper Robertson, САЩ. Представител на КАБ в журито.
 • Павлина Коева-Рачева, архитект, Великобритания. Представител на САБ в журито.
 • Христо Станкушев, архитект и съосновател на DontDIY, представител на инициативата “Топлоцентралата — център за съвременни изкуства”
 • Веселин Димов, театрален режисьор, представител на инициативата “Топлоцентралата — център за съвременни изкуства”.
 • Малина Едрева, председател на постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие към Столичен общински съвет. Представител на Възложителя.
 • Мария Механджиева, старши юристконсулт в отдел “Правно-нормативно обслужване” към Направление “Архитектура и градоустройство” в Столична община.

Журито ще заседава в края на май.

Напомняме на всички участници, че крайният срок за предаване на проекти за конкурса е 12 май, 17:30 ч.

--

--

Новини от Топлоцентралата

Официален канал за новини от архитектурния конкурс за превръщането на бивша топлоцентрала в център за съвременни изкуства. Повече: http://toplocentralata.com