61 проекта са приети за участие

На 12 май, 17:30 ч. изтече срокът за получаване на проекти в конкурса за превръщането на бившата топлоцентрала на НДК в център за изкуства и култура.

Приетите проекти са 61. Това е рекорд за архитектурните конкурси, организирани от Столична община през последните години.

През следващата седмица конкурсните проекти ще бъдат прегледани и подготвени за журиране според Закона за обществените поръчки.

Журирането ще започне на 22 май.

Възложителят и организаторите на конкурса благодарят на всички участници за положения труд и им пожелават успех в предстоящото журиране.

Победителят ще стане известен в края на май.

Официален канал за новини от архитектурния конкурс за превръщането на бивша топлоцентрала в център за съвременни изкуства. Повече: http://toplocentralata.com

Официален канал за новини от архитектурния конкурс за превръщането на бивша топлоцентрала в център за съвременни изкуства. Повече: http://toplocentralata.com