Photography Basics
Tor Chanon
8096

ได้ความรู้เพิ่มขึ้นไปอีก ศึกษามาหลายเว็บแล้วเนี่ย พอมาเจอเว็บนี้ รู้สึกว่ามันกระจ่างขึ้นเยอะเลย ถึงแม้จะใช้เวลาอ่านนานสักหน่อย เพราะต้องอ่านไป ทบทวนไปบ้าง เพราะบางครั้งเราสับสน พอมาอ่านทวน แล้วคิดตามไป แล้วดูภาพประกอบ มันก็เข้าใจนะ Thank You So Much