پروژه Drapia برای تکمیل IDO و INO در NFTb با استفاده از پلت فرم DeFi ما اعلام آمادگی میکند.

پروژه NFTb خوشحال است که Drapia را معرفی می‌کند، یک بازی مبارزه‌ای اژدها که بر پایه پلتفرم Binance smart chain ساخته شده است. انتخاب کرده است یک IDO و INO را با استفاده از DeFi به عنوان سرویس NFTb تکمیل کند.

دراپیا - متاورس برای اژدها

بازی Drapia یک بازی استراتژی نوبتی است که در آن بازیکنان به یک مربی اژدها تبدیل می‌شوند، سرنوشت را دنبال می‌کنند تا قهرمانی شوند که از Neverland در مقابل ارتش های متهاجم محافظت می‌کند و از یک سیستم منطقی Play-to-Earn جوایز هنگفتی کسب کند!

مکانیک گیم پلی

. اژدها: اژدها شخصیت اصلی Neverland هستند. هرچه بازیکنان Dragons قوی‌تر داشته باشند، شانس بیشتری برای دریافت پاداش درون بازی خواهند داشت. چیزی که دراپیا را خاص می کند این است که از طریق پرورش، بازیکنان می توانند میلیون ها اژدها را با ظاهر و ویژگی های منحصر به فرد ایجاد کنند.

. به روش خود بازی کنید: Drapia یک بازی استراتژیک نوبتی است. بازیکنان Drapia را با سه اژدها شروع می‌کنند، اما می‌توانند با پرورش واحدهای آغازین خود یا خرید مستقیم اژدها از بازار، بیشتر به دست بیاورند. با حالت Adventure، حالت Endless Tower و Arena، بازیکنان می توانند از تجربه های مختلف بازی در حین کاوش در Neverland لذت ببرند. ما معتقدیم Drapia می‌تواند حتی سخت‌ پسندترین بازیکنان را راضی کند.

. اژدها و عناصر: سیزده عنصر در Drapia وجود دارد و آن عناصر به سبک «سنگ، کاغذ، قیچی» به دیگران مربوط می‌شوند، جایی که هوا قوی‌تر از زمین، آتش قوی‌تر از هوا و غیره است. هر اژدها می تواند حاوی حداکثر سه عنصر باشد. در Neverland، دانستن نحوه انتخاب اژدهای مناسب و ترکیب موثر Dragon Squad بر شانس برنده شدن بازیکن تأثیر می گذارد.

مدلWHY NOT A LANDLORD:

سیستم Land در Drapia ارتباط نزدیکی با Dragon و Elements دارد. مربیان اژدها در دراپیا باید از اژدهای خود در زیستگاه های مناسب مراقبت کنند. اژدهای آتش در یک آتشفشان بزرگ می شوند، اژدهایان آبی در نزدیکی رودخانه زندگی می کنند... صاحبخانه هستید و انبار اژدها ایجاد می کنید؟ چرا که نه؟

مدل DRAGORA THE MARKETPLACE:

در دراپیا، مربیان اژدها می‌توانند اژدها و آیتم‌های درون بازی را در دراگورا (بازار) معامله کنند. Dragora در انتشار اولین مینی بازی در دسترس خواهد بود.

نحوه شرکت

برنامه IDO در سه ماهه اول 2022 در NFTb برگزار می‌شود. برای شرکت در IDO، کاربران باید در مدل Tier NFTb استیک کرده باشند.

اطلاعات بیشتر در مورد نحوه عملکرد IDO در NFTb به تاریخ فروش نزدیکتر خواهد بود. یک INO برای سه ماهه اول سال 2022 برنامه ریزی خواهد شد.

درباره دراپیا
پروژه Drapia یک بازی مبارزه‌ای اژدها است که بر روی پلتفرم زنجیره‌ای هوشمند Binance ساخته شده است. هر اژدها در Drapia یک NFT با ویژگی‌های منحصربه‌فرد است و می‌توان آن‌ها را در ماموریت‌های بی‌پایان و نبردهای نوبتی در مکان‌های مختلف در نورلند - سرزمین اژدها، برد.

Website | Telegram | Twitter | Facebook | Discord

درباره NFTb:
پروژه NFTb یک پلت فرم Binance است که برای هنرمندان به منظور دسترسی به DeFi ساخته شده است و بهترین تجربه کاربری را برای هر کسی ، در هر کجا با یک رمز عبور ، ارائه می دهد. ماموریت ما این است که سازندگان NFT را قادر به استفاده و دوست داشتن برنامه های DeFi dApps کنیم.
پروژه NFTb به هنرمندان یک بازار NFT منحصر به فرد و Multi chain با دسترسی به خریداران در سراسر جهان ارائه می دهد ، یک پلت فرم DeFi که به کاربران امکان دسترسی به امکانات Farming را می دهد و یک Launchpad ساخته شده است که به هنرمندان و پروژه ها کمک می کند تا کار خود را ارائه و تأمین کنند.
پروژهNFTb توسط Binance Accelerator Fund ، Rarestone Capital و Spark Digital Capital پشتیبانی می شود.

Website | Telegram | Twitter | Medium | Discord

--

--

--

ambassador of NFTb & Blockchain researcher

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Torabibahar

Torabibahar

ambassador of NFTb & Blockchain researcher

More from Medium

Solana Games Series 4.1: Introducing EVERSEED

ARC FINANCE TECHNICAL FEATURES: AUM MECHANISM

Developing Greater Linkages with Civil Society Organizations

[debt DAO] Payroll Financing: Utopia Labs Partnership