پروژه Galaxy Blitz برای تکمیل INO و IDO در NFTb با استفاده از پلت فرم DeFi اعلام آمادگی میکند

پروژه NFTb خرسند است که Galaxy Blitz، یک بازی استراتژیک NFT Play-To-Earn را معرفی کند که در آن بازیکنان استفاده از ارزش واقعی را با گیم‌پلی با اکتان بالا و تاریخچه و داستان گسترده برای تجربه‌ای منحصر به فرد از بازی ترکیب می‌کنند،

پروژه Galaxy Blitz انتخاب کرده است تا یک INO و IDO با استفاده از DeFi به عنوان یک سرویس در NFTb برگزار کند.

جنگ مبتنی بر جناح

پروژه Galaxy Blitz به گیمرها اجازه می دهد تا استراتژی های مبارزه ای حماسی را برای شکست دادن دشمنان خود در مقیاس کهکشانی طراحی کنند.

استراتژی‌ها بر اساس مهارت‌های منحصربه‌فرد هر یک از چهار نژاد بازی خواهد بود، با بازیکنانی که می‌توانند به‌عنوان یک شکل زندگی مکانیکی، یک شکل زندگی مبتنی بر سیلیکون، یک شکل زندگی پرانرژی یا یک شکل حیات عنصری را انتخاب کنند که هر کدام دارای مهارت‌ها، زیستگاه‌ها، منابع، سلاح‌ها و ویژگی‌های منحصربه‌فرد خودشان هستند.

بازیکنان در سفینه‌های فضایی NFT خود در سراسر فضا می‌جنگند، در حالی که در سیارات مورد بحث نیز درگیر نبرد روی سطح سیاره می‌شوند. نبرد در اعماق فضا بین سفینه های بی نظیر با انواع سلاح ها و گزینه های جنگی صورت می گیرد. بازیکنان در هنگام حضور در سطح سیاره ها می توانند از مهارت های منحصر به فرد قهرمانان NFT خود و همچنین سلاح های مختلف و مهارت های ویژه برای غلبه بر دشمنان خود استفاده کنند.

همکاری و راه اندازی

لانچ NFTb اولین لانچ پد NFT در نوع خود است که برای کمک به پروژه‌ها و سازندگان برای سرعت بخشیدن و کاهش خطر راه‌اندازی NFT‌های خود به گونه‌ای که برای همه منصفانه باشد، ایجاد شده است. Galaxy Blitz در اواسط فوریه مجموعه‌ای از NFT‌های بسیار پرطرفدار را در لانچ پد NFTb راه‌اندازی می‌کند.

پروژه هایNFTb و Galaxy Blitz متعهد به همکاری با یکدیگر برای رشد اکوسیستم NFT هیجان انگیز هستند. در آینده، NFT‌های Galaxy Blitz در بازار بازی NFTb قابل معامله خواهند بود. یک IDO برای اوایل مارس برنامه‌ریزی می‌شود.

درباره Galaxy Blitz

پروژه Galaxy Blitz یک بازی NFT استراتژی مبارزه با بازی برای کسب درآمد است که در قرن‌های آینده اتفاق می‌افتد و چهار نژاد از نوادگان منحصر به فرد بسیار تکامل یافته بشریت برای تسلط در نبردها در زمین و فضا می‌جنگند. در حالی که جناح خود را برای تسلط بر کهکشان هدایت می کنید، انواع توکن ها را از طریق نبردها و فارمینگ منابع به دست آورید!

Website | Telegram | Twitter | Medium | Discord

درباره NFTb:
پروژه NFTb یک پلت فرم Binance است که برای هنرمندان به منظور دسترسی به DeFi ساخته شده است و بهترین تجربه کاربری را برای هر کسی ، در هر کجا با یک رمز عبور ، ارائه می دهد. ماموریت ما این است که سازندگان NFT را قادر به استفاده و دوست داشتن برنامه های DeFi dApps کنیم.
پروژه NFTb به هنرمندان یک بازار NFT منحصر به فرد و Multi chain با دسترسی به خریداران در سراسر جهان ارائه می دهد ، یک پلت فرم DeFi که به کاربران امکان دسترسی به امکانات Farming را می دهد و یک Launchpad ساخته شده است که به هنرمندان و پروژه ها کمک می کند تا کار خود را ارائه و تأمین کنند.
پروژهNFTb توسط Binance Accelerator Fund ، Rarestone Capital و Spark Digital Capital پشتیبانی می شود.
Website | Telegram| Twitter | Medium | Discord

--

--

--

ambassador of NFTb & Blockchain researcher

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Torabibahar

Torabibahar

ambassador of NFTb & Blockchain researcher

More from Medium

DeHR Network (DEHR) IFO is now coming to BecoSwap!

RaceFi LockDrop: Stake To Share a 1 Million RACEFI Prize Pool

🔎AMA Recap Royal Crypto Booster & AXES_METAVERSE Date: 10th Jan, 2022 Day:Monday, Time 12:00PM…

Staking for Gold Bee Membership!