پروژه Hero Arena در لانچ پد NFTb - چگونه کار می کند

پروژه NFTb خرسند است اعلام کند Hero Arena، یک RPG بلاک چین METAVERSE با الهام از DOTA که بر روی Binance smart chain و Polygon ساخته شده است، جایی که هر کسی می تواند بازی کند و توکن به دست آورد و در اکوسیستم شرکت کند، انتخاب کرده است که یک INO را در لانچ پد NFTb انجام دهد.

در Hero Arena، بازیکنان برای پیوستن به کمپین ها و مبارزه با یکدیگر، قهرمانان را جذب و آموزش می دهند. قهرمانان دارای سه کلاس با نقاط قوت و ضعف خاص خود هستند. قهرمانان می توانند در طول بازی با بالا رفتن سطح و مجهز شدن به آیتم های NFT قوی تر شوند.

برنامه Hero Arena INO در 16 ژانویه 2022، ساعت 13:00 UTC برگزار می‌شود و هم برای سهامداران مدل Tier NFTb و هم برای عموم در دسترس خواهد بود.

برنامه AMA را از دست ندهید! 💬

یک AMA با مدیر عامل هیرو آرنا، Jonny Dang ، برای ۱۴ ژانویه، ساعت ۱۰:۰۰ صبح UTC در گروه تلگرام انجمن NFTb برنامه‌ریزی شده است.

جزئیات NFT Hero Arena

در Hero Arena، پنج گروه موجود است: Elf، Warlord، Undead، Orc، و Beast. به طور مشابه، هر قهرمان می‌تواند پنج ویژگی کمیاب مختلف داشته باشد: جاودانه، افسانه‌ای، نخبه، نادر و معمولی. قهرمانان با بالاترین کمیاب (جاودانه) آمار بهتری نسبت به قهرمانان نادر (معمول) دارند. قوانین مشابه برای سایر موارد نادر نیز اعمال می شود.

هنگامی که بازیکنان قهرمانان خود را بدست می آورند، می توانند از آنها برای شرکت در فعالیت های مختلف درون بازی مانند دویدن در سیاهچال، کوئست ها و نبرد با بازیکنان دیگر استفاده کنند. همه این فعالیت‌ها منابع مختلف درون بازی را اعطا می‌کنند که پس از آن می‌توان آن‌ها را با توکن‌های پروژه مبادله کرد و درآمدزایی کرد.

برای راه‌اندازی NFTb، فقط قهرمان‌های کمیاب، نخبه، افسانه‌ای و جاودانه به فروش می‌رسند و قهرمان‌های معمولی در دسترس نیستند.

جدول زمان بندی Hero Arena،

. 16 ژانویه، 13:00 UTC، NFTb INO — استخر خصوصی باز می شود

. 16 ژانویه، ساعت 14:00 UTC، NFTb INO — استخر عمومی باز می شود

. 17 ژانویه، ساعت 14:00 UTC، NFTb INO — استخر عمومی بسته می شود

. 18 ژانویه، ساعت 14:00 UTC، NFTb INO - NFTها در صفحه لانچ پد برداشت می‌شود

جزئیات Hero Arena NFTb Launch

  • Date & Time: Jan 16, 13:00 UTC
  • Total Number of NFTs Available: 1000 mystery boxes
  • Total Raise: 99,000 BUSD
  • Allocation: Private Pool — 100%; Public Pool — any NFTs remaining after the private pool closes

جزئیات استخر خصوصی:

  • Date & Time: Jan 16, 13:00 UTC
  • Eligibility: Staked a relevant amount in the NFTb INO Tiered Model
  • Private Sale Duration: 1 hour

تخصیص استخر خصوصی:

Tier 1 — NFTB Staked in Tiered Model: 20,000 NFTB

500 boxes priced at 99 BUSD
Rare — 50%, Elite — 30%, Legendary — 15%, Immortal — 5%

Tier 2 — NFTB Staked in Tiered Model: 37,500 NFTB

315 boxes priced at 93 BUSD
Rare —47,62%, Elite — 31,75%, Legendary — 15,87%, Immortal — 4,76%

Tier 3 — NFTB Staked in Tiered Model: 50,000 NFTB

185 boxes priced at 90 BUSD
Rare — 54,05%, Elite — 27,03%, Legendary — 13,51%, Immortal —5,41%

جزئیات استخر عمومی:

. تاریخ و زمان: 16 ژانویه، 14:00 UTCE

. شرایط : استیک حداقل 1 NFTB در مدل Tier NFTb

. مدت زمان فروش عمومی: 24 ساعت

. تعداد NFT‌های موجود: هر NFT باقی مانده پس از بسته شدن استخر خصوصی

هدایای جشن راه اندازی Hero Arena و NFTb

10 برابر هدایای وایت لیست استخر خصوصی 👛

علاوه بر این، NFTb همچنین به 10 شرکت کننده تصادفی فرصتی برای شرکت در استخر خصوصی INO ما ارائه می دهد.

این لینک هدایای لیست سفید استخر خصوصی ما است:

https://gleam.io/0C7DN/hero-arena-x-nftb-wallet-whitelist-campaign

درباره Hero Arena

پروژه Hero Arena یک بازی RPG Metaverse است که بر اساس فناوری بلاک چین ساخته شده است. ما از بازی Dota2 الهام گرفته ایم. این یک دنیای آینده نگر با 5 جناح مختلف است که هر کدام نقاط قوت و ضعف خود را دارند. بازیکنان می توانند قهرمانانی را جذب کنند که سپس می توانند برای پیشرفت در حالت مبارزات و مبارزه با دشمنان استفاده کنند. در عرصه مبارزه، بازیکنان می توانند از دشمنان سود کسب کنند.

Website | Telegram | Twitter | Blog | Discord

درباره NFTb:
پروژه NFTb یک پلت فرم Binance است که برای هنرمندان به منظور دسترسی به DeFi ساخته شده است و بهترین تجربه کاربری را برای هر کسی ، در هر کجا با یک رمز عبور ، ارائه می دهد. ماموریت ما این است که سازندگان NFT را قادر به استفاده و دوست داشتن برنامه های DeFi dApps کنیم.
پروژه NFTb به هنرمندان یک بازار NFT منحصر به فرد و Multi chain با دسترسی به خریداران در سراسر جهان ارائه می دهد ، یک پلت فرم DeFi که به کاربران امکان دسترسی به امکانات Farming را می دهد و یک Launchpad ساخته شده است که به هنرمندان و پروژه ها کمک می کند تا کار خود را ارائه و تأمین کنند.
پروژهNFTb توسط Binance Accelerator Fund ، Rarestone Capital و Spark Digital Capital پشتیبانی می شود.
Website | Telegram| Twitter | Medium | Discord

--

--

--

ambassador of NFTb & Blockchain researcher

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Torabibahar

Torabibahar

ambassador of NFTb & Blockchain researcher

More from Medium

2021/22 mid-season review: Bohemians Praha 1905

New Tunes Tuesday! Week of 01.25.22

Expresso Bongo (1959) [Blu-ray review]