پروژه OVO برای انجام INO از طریق لانچ NFTb - چگونه کار می کند

پروژه OVO یک پلت فرم خدمات جهانی حق چاپ دیجیتال است که بر صدور حق چاپ دیجیتال، تجارت حق چاپ دیجیتال، امور مالی مشتق از حق چاپ دیجیتال و نمایشگاه هنر دیجیتال تمرکز دارد.

پروژه OVO مجموعه افسانه‌ای Nyathees NFT را منتشر خواهد کرد که کاربران می‌توانند بعداً در بازار NFTb و بازار OVO معامله کنند و بفروشند.

برنامه OVO INO در 18 ژانویه 2022 در ساعت 13:00 UTC برگزار می شود!

برنامه AMA را از دست ندهید! 💬

ما یک AMA با مارک مورگان، Markeding BD OVO در 17 ژانویه ساعت 10:00 UTC برگزار خواهیم کرد. به گروه تلگرام NFTb بپیوندید تا آن را از دست ندهید!

جزئیات OVO NFT

محدوده Nyathees NFT از 1 ستاره تا 5 ستاره، NFT های 1 ستاره پایین ترین و NFT های 5 ستاره بالاترین هستند. می توانید انتخاب کنید که آنها را ادغام کنید یا به طور مستقیم جعبه های رمز آمیز خریداری کنید تا NFT ستاره بالاتر → ارزش بالاتر را دریافت کنید. از این NFT ها می توان برای موارد زیر استفاده کرد:

- استیک و ماین توکن OVO در آینده از Defi و GameFi

- ادغام و ترید با ارزش بالاتر در بازار پلت فرم OVO

- مهمترین پاداش برای دارندگان Nyathees NFT دریافت سود سهام به صورت مستمر به عنوان سهام از فروش محصولات آفلاین Nyathees است.

- تعداد NFT "5 ستاره" اولین "AR-NFT" منتشر شده در جهان خواهد بود که با 5 عکس از NFT "4 ستاره" ادغام شده است.

جمع آوری و نگهداری Nyathees NFT یک گزینه پیشنهادی خواهد بود زیرا به طور مداوم از فروش محصولات آفلاین Nyathees سود سهام دریافت خواهید کرد. نه تنها سود سهام ناشر Nyathees، بلکه ایردراپ های بیشتر یا پاداش از پلتفرم OVO. البته، NFT با ستاره بالاتر به معنای ارزش بالاتر زمانی است که سود سهام و پاداش دریافت کنید.

جزئیات لانچ OVO NFTb

  • Date & Time: Jan 18, 13:00 UTC
  • NFTs Available: 370 (250x2-star; 100x3-star; 20x4-star)
  • Total Raise: 150 BNB
  • INO Location: NFTb
  • LaunchpadAllocation: Private Pool — 100%; Public Pool — any NFTs remaining after the private pool closes

جزئیات استخر خصوصی:

. تاریخ و زمان: 18 ژانویه، 13:00 UTCE

. شرایط شرکت: مبلغ مربوطه را در NFTb INO Tiered ModelPrivate استیک شده باشد

. مدت زمان فروش: 1 ساعت

تخصیص استخر خصوصی:

Tier 1 — NFTB Staked in Tiered Model: 20,000 NFTB

  • 250x 2-Star Nyathees — 0.2 BNB

Tier 2 — NFTB Staked in Tiered Model: 37,500 NFTB

  • 50x 3-Star Nyathees — 0.5 BNB

Tier 3 — NFTB Staked in Tiered Model: 50,000 NFTB

  • 50x 3-Star Nyathees — 0.5 BNB20x 4-Star Nyathees — 2.5 BNB

جزئیات استخر عمومی:

. تاریخ و زمان: 18 ژانویه، 14:00 UTCE

. شرایط : حداقل 1 NFTB در مدل tirr NFTb استیک شده باشد

. مدت زمان فروش عمومی: 24 ساعت .

. تعدادNFT‌های موجود: هر NFT باقی مانده پس از بسته شدن استخر خصوصی

هدایای جشن راه اندازی OVO و NFTb

تعداد 10xهدایای وایت لیست استخر خصوصی👛

علاوه بر این، NFTb همچنین به 10 شرکت کننده به صورت تصادفی فرصتی برای شرکت در استخر خصوصی INO ما ارائه می دهد.

در اینجا لینک هدایای لیست سفید استخر خصوصی ما آمده است: https://gleam.io/b9T47/ovo-x-nftb-wallet-whitelist-campaign

درباره OVO

پروژه OVO (ovo.space) اولین انکوباتور محصولات فرهنگی صدور NFT و IP با تجسم سه بعدی و واقعیت افزوده است. در حال حاضر پلت فرم OVO بر روی FLOW و BSC مستقر شده است. OVO یک راه حل یک مرحله ای برای توزیع حق چاپ دیجیتالی دارایی های معنوی بر اساس استاندارد اصلی DCIM ارائه می دهد. OVO پلتفرم برتر حق چاپ دیجیتال IP در زمینه های Metaverse و NFT خواهد بود. OVO در ژاپن با تعداد زیادی از طرفداران انیمیشن همکاری می کند و بازار جهانی NFT را نیز در بر میگیرد.

Website | Telegram | Twitter | Medium | Discord

درباره NFTb:
پروژه NFTb یک پلت فرم Binance است که برای هنرمندان به منظور دسترسی به DeFi ساخته شده است و بهترین تجربه کاربری را برای هر کسی ، در هر کجا با یک رمز عبور ، ارائه می دهد. ماموریت ما این است که سازندگان NFT را قادر به استفاده و دوست داشتن برنامه های DeFi dApps کنیم.
پروژه NFTb به هنرمندان یک بازار NFT منحصر به فرد و Multi chain با دسترسی به خریداران در سراسر جهان ارائه می دهد ، یک پلت فرم DeFi که به کاربران امکان دسترسی به امکانات Farming را می دهد و یک Launchpad ساخته شده است که به هنرمندان و پروژه ها کمک می کند تا کار خود را ارائه و تأمین کنند.
پروژهNFTb توسط Binance Accelerator Fund ، Rarestone Capital و Spark Digital Capital پشتیبانی می شود.
Website | Telegram| Twitter | Medium | Discord

--

--

--

ambassador of NFTb & Blockchain researcher

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Torabibahar

Torabibahar

ambassador of NFTb & Blockchain researcher

More from Medium

Hote Payant- A One-Step Solution for all PG Problem

everlasting sasquatch :

Call for Entries: ‘Simulation’ | International Interior Design Hosted by UNI

The Creation and Installation of Immersive Technology