پروژه PET ALLIANCE برای تکمیل IDO و INO در NFTb با استفاده از پلت فرم DeFi ما اعلام آمادگی کرد

پروژه NFTb با خوشحالی اعلام می‌کند PET ALLIANCE، یک RPG ، انتخاب کرده است یک IDO و INO را با استفاده از DeFi به‌عنوان سرویس NFTb تکمیل کند.

پروژه PET ALLIANCE - دنیایی که با نبردهای RPG به دو دسته تقسیم شده است

پروژه PET ALLIANCE تنها پروژه بازی آنلاین مبتنی بر بلاک چین است که ابتدا یک محصول کارآمد را توسعه داد، بازخوردهای جامعه حرفه ای را جمع آوری کرد، محصول را بهبود بخشید و یک استراتژی بازاریابی برای جذب بازیکنان آماده کرد.

طرف خود را انتخاب کنید - آیا می خواهید انسان ها را نابود کنید یا از آنها محافظت کنید؟

مکانیزم گیم پلی

. بازی برای کسب

درآمد، بدونه نیازی به پرداخت پول : PET ALLIANCE یک بازی NFT است که تجربه بازی آنلاین درجه یک را با مکانیزم Play-to-Earn ارائه می‌کند. این بازی برای بازی نیازی به پول ندارد، اما می توانید با بازی PET ALLIANCE پول واقعی کسب کنید.

. حالت‌ها و مینی‌گیم‌های متنوع بازی: چه یک گیمر سنتی، یک علاقه‌مند به P2E، یک کاربر عاشق کاوش یا یک گیمر معمولی و غیر فعال، PET ALLIANCE طیف گسترده‌ای از حالت‌های بازی و مینی‌بازی‌ها را برای رفع نیازهای شما دارد.

. تورنمنت‌ها و رویدادهای ویژه: PET ALLIANCE مسابقات و همچنین رویدادهای ویژه مکرر خواهد داشت. بازیکنان می توانند مهارت های بازی خود را در یک محیط منصفانه نشان دهند. برنده این شانس را خواهد داشت که کاراکتر خود را بسازد.

نحوه مشارکت

برنامه IDO در اواسط فوریه در NFTb برگزار می‌شود. برای شرکت در IDO، کاربران باید در مدل Tiered NFTb استیک کرده باشند. اطلاعات بیشتر در مورد نحوه عملکرد IDO در NFTb به تاریخ فروش نزدیکتر خواهد بود. یک INO برای اواسط مارس برنامه‌ریزی می‌شود.

درباره PET ALLIANCE

پروژه PET ALLIANCE تنها پروژه بازی آنلاین مبتنی بر بلاک چین است که ابتدا یک محصول کارآمد را توسعه داد، بازخوردهای جامعه حرفه ای را جمع آوری کرد، محصول را بهبود بخشید و یک استراتژی بازاریابی برای جذب بازیکنان آماده کرد.

Website | Telegram | Twitter

درباره NFTb:
پروژه NFTb یک پلت فرم Binance است که برای هنرمندان به منظور دسترسی به DeFi ساخته شده است و بهترین تجربه کاربری را برای هر کسی ، در هر کجا با یک رمز عبور ، ارائه می دهد. ماموریت ما این است که سازندگان NFT را قادر به استفاده و دوست داشتن برنامه های DeFi dApps کنیم.
پروژه NFTb به هنرمندان یک بازار NFT منحصر به فرد و Multi chain با دسترسی به خریداران در سراسر جهان ارائه می دهد ، یک پلت فرم DeFi که به کاربران امکان دسترسی به امکانات Farming را می دهد و یک Launchpad ساخته شده است که به هنرمندان و پروژه ها کمک می کند تا کار خود را ارائه و تأمین کنند.
پروژهNFTb توسط Binance Accelerator Fund ، Rarestone Capital و Spark Digital Capital پشتیبانی می شود.
Website | Telegram| Twitter | Medium | Discord

--

--

--

ambassador of NFTb & Blockchain researcher

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Torabibahar

Torabibahar

ambassador of NFTb & Blockchain researcher

More from Medium

Web3 UI — How to Create a Great dApp UI “ Moralis — The Ultimate Web3 Development Platform

117. [Hard] Terrarbitage, Part 1

CARROT JUICE Initial Launch Plan

EMITTING CARBON TO REDUCE CARBON : REFLECTIONS ON COP26.