پروژه PolyGod به NFTb به عنوان جدیدترین شریک راه اندازی برای یک سری NFT های انحصاری می پیوندد

پروژه NFTb با خوشحالی شراکت با PolyGod را اعلام می‌کند، یک بازی مجازی که به بازیکنان اجازه می‌دهد در یک مبارزه حماسی برای فتح PVP با یکدیگر بجنگند.

بازی PolyGod با ترکیب ویژگی‌های اصلی بازی های کلاسیک با مکانیسم‌های بلاکچین، تجربه‌ای از بازی منحصر به فرد را ارائه می‌کند.

پروژه PolyGod به عنوان یک بازی ویدئویی استراتژی شبیه‌سازی شده و بی‌درنگ پر از نبردها، آیتم‌های کلکسیونر و سایر اشکال گیم‌پلی استراتژیک عمل می‌کند.

همکاری و لانچ

لانچ NFTb اولین لانچ‌پد NFT در نوع خود است که برای کمک به پروژه‌ها و سازندگان برای سرعت بخشیدن و کاهش خطر راه‌اندازی NFT‌هایشان به گونه‌ای که برای همه منصفانه باشد، ایجاد شده است.

پروژه PolyGod در اوایل فوریه، مجموعه‌ای از NFT‌های بسیار پرطرفدار را روی لانچ پد NFTb راه‌اندازی خواهد کرد.

پروژه های NFTb و PolyGod متعهد به همکاری با یکدیگر برای رشد اکوسیستم بازی و NFT های هیجان انگیز در Polygon هستند. در آینده، بازی NFTs for Hero Arena در بازار بازی NFTb قابل معامله خواهد بود.

درباره PolyGod

پروژه PolyGod یک بازی مجازی مبتنی بر بلاک چین است که به بازیکنان این امکان را می دهد تا در یک مبارزه حماسی فتح PVP با یکدیگر مبارزه کنند تا بر ثروت های زمینی پیروز شوند. در سفری به 1000 سال پیش در زمان به ما بپیوندید تا دنیای اساطیری را کشف کنیم.

Website | Telegram | Twitter | Medium | Discord

درباره NFTb:
پروژه NFTb یک پلت فرم Binance است که برای هنرمندان به منظور دسترسی به DeFi ساخته شده است و بهترین تجربه کاربری را برای هر کسی ، در هر کجا با یک رمز عبور ، ارائه می دهد. ماموریت ما این است که سازندگان NFT را قادر به استفاده و دوست داشتن برنامه های DeFi dApps کنیم.
پروژه NFTb به هنرمندان یک بازار NFT منحصر به فرد و Multi chain با دسترسی به خریداران در سراسر جهان ارائه می دهد ، یک پلت فرم DeFi که به کاربران امکان دسترسی به امکانات Farming را می دهد و یک Launchpad ساخته شده است که به هنرمندان و پروژه ها کمک می کند تا کار خود را ارائه و تأمین کنند.
پروژهNFTb توسط Binance Accelerator Fund ، Rarestone Capital و Spark Digital Capital پشتیبانی می شود.
Website | Telegram| Twitter | Medium | Discord

--

--

--

ambassador of NFTb & Blockchain researcher

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Torabibahar

Torabibahar

ambassador of NFTb & Blockchain researcher

More from Medium

Ardor Projects’ Events Calendar, Dec 3rd week

Solcery Weekly #4. Merry Christmas

Emily Dickinson’s Poems

Why we choose Pre-sale for launch of SamoDAO on Avalanche?