5 WEETJES OVER RIK WOUTERS

‘Leven is schilderen, beeldhouwen en tekenen’

Rik Wouters hoort bij de belangrijkste kunstenaars uit België. Hij werd slechts 34 jaar oud, maar maakte met zijn kleurrijke schilderijen toch een blijvende indruk. Zijn korte, maar boeiende leven wordt hier nog eens kort samengevat.

  1. Autodidact schilder en fauvist
In het schilderij ‘De Strijkster’ zijn de felle kleuren en abstracte schilderstijl duidelijk aanwezig

Rik Wouters volgde een opleiding beeldhouwen in Brussel. Hij begon dus ook aanvankelijk als beeldhouwer. Daarna schakelde hij over naar de schilderkunst. Hiervoor volgde hij nooit een opleiding, hij leerde het zelf. Het opvallendste aan zijn schilderijen zijn de felle kleuren en de eerder abstracte schilderstijl. Dit zijn ook typische kenmerken van het fauvisme, waar zijn werken bij aansluiten. Het jaar 1912 was het hoogtepunt van zijn carrière. Hij maakte een hele reeks schilderijen op korte tijd, waaronder enkele van zijn beste werken, zoals het schilderij ‘De Strijkster’.

2. Nel: vrouw en muze

Het model Nel was niet alleen zijn vrouw, maar ook de inspiratiebron voor vele werken

Tijdens zijn opleiding in Brussel leerde hij Hélène Deurinckx kennen, beter bekend als Nel. Ze was toen een 16-jarig model uit Schaarbeek. Rik en Nel trouwden in 1905 en gingen later samenwonen. Nel werd de inspiratiebron en het model voor vele werken van Wouters, onder andere het beeldhouwwerk ‘Het Zotte Geweld’. Hij kreeg het idee voor dit beeld nadat hij een voorstelling van een Amerikaanse ballerina zag. Het beeld leverde hem een contract met een Brusselse galerij op en een vast maandloon.

3. Omgeving van de kunstenaar

Rik Wouters schilderde graag taferelen uit het dorp waar hij woonde

Niet alleen zijn vrouw Nel was een grote inspiratiebron, ook het dorpje waar hij woonde was zijn muze. Zo schilderde hij stillevens in en rond zijn huis, gebouwen in zijn woonplaats Bosvoorde en prachtige natuurlandschappen. Hij schilderde bijvoorbeeld de sobere kapel van Welriekende in een opvallend kleurenpalet. Ook schilderde hij zijn eigen woning en enkele plattelandslandschappen van Bosvoorde. De werken die hij dan wel in zijn studio maakte, waren zeer intiem. Ze waren van dichtbij geschilderd en vanuit een uniek vogelperspectief. Dit kwam omdat zijn studio erg klein was en hij moest werken met de ruimte die hij had.

4. Wereld Oorlog I: een periode van angst en chaos

Rik Wouters wou niets liever doen dan schilderen, het was zijn hele leven

Na enkele jaren begon Rik Wouters eindelijk succesvoller te worden met zijn kunstwerken. Zijn werken werden op enkele tentoonstellingen getoond. Toen de oorlog uitbrak in 1914 moest hij gaan vechten in het leger. De oorlog was een hel voor de schilder, hij wou namelijk niets liever doen dan schilderen. Hij stuurde tijdens de oorlog zelfs een brief naar zijn vrouw waarin hij haar vertelde hoe de oorlog hem gek maakte.

5. Zijn laatste zelfportret

Ook al was Wouters erg ziek na de oorlog, hij bleef toch schilderen

Rik Wouters overleefde de oorlog, maar keerde wel ziek terug. Een ziekte in zijn kaak had zich ontwikkeld tijdens de oorlog en bleek ongeneesbaar te zijn. De kunstenaar leed erg door deze ziekte, maar zelfs dat kon hem niet doen stoppen met schilderen. Zo maakte hij op het einde van zijn leven ‘Zelfportret met zwarte ooglap’. Een schilderij van zichzelf na de oorlog, waar hij zijn oog verloor. Dit schilderij is ook het laatste zelfportret dat de kunstenaar schilderde voor hij stierf.

Voor de kunstenaar was schilderen niet gewoon zijn werk, maar een echte passie. In een van zijn brieven schreef hij nog: ‘Leven is schilderen, beeldhouwen en tekenen’. Uit zijn laatste werken bleek dan ook dat zijn liefde voor kunst alleen door de dood beëindigd kan worden.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.