facebook รู้ข้อมูลของคุณมากแค่ไหน?

หลายคนคงเคยได้ยินว่า facebook นำข้อมูลเราไปใช้ ในการทำ advertising แบบนั้น แบบนี้ แล้วเคยสงสัยมั้ยว่าจริงๆ แล้ว facebook นั้น รู้ข้อมูลของเรามากขนาดไหน? ตอบสั้นๆ ตอนนี้เลยว่า มากกว่าที่คุณคิด!!

เพื่อเป็นการพิสูจน์ทฤษฎีเลยต้องทำการทดลองกันหน่อย ในขั้นแรกอยากให้รู้จัก chrome extension ตัวนึงที่ชื่อ Data selfie ตัว tool ตัวนี้จำลองการ track ข้อมูลของ facebook บนหน้า feed ของเรา แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นมาประมวลผล (ไม่ใช้นำข้อมูลจาก facebook ของเรามาตรงๆ ซึ่งมีแต่ facebook เท่านั้นที่รู้ข้อมูลนี้) แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของเราในแง่ต่างๆ ทำการจำลองเหมือนว่าเป็น facebook เอง

Data selfie ทำงานยังไง? ในขั้นแรกเราต้องติดตัว Data selfie เป็น chrome extension โดยสามารถ download ได้ที่ https://chrome.google.com/webstore/detail/data-selfie/kjmnobfdkgaclpkgeniccafoennghjnm ในตอนแรกนั้น Data selfie จะยังไม่มีข้อมูลใดๆ อยู่เลย เราต้องเปิดตัว extension นั้นไว้ แล้วเราก็เล่น facebook แบบปกติไปเรื่อยๆ แล้ว data selfie ก็เก็บข้อมูลของเราไปเรื่อยๆ (Data selfie จะไม่เก็บข้อมูลเราไว้ใน server ของ data selfie เพราะฉะนั้นข้อมูลของเราจะเก็บอยู่บนเครื่องเราเสมอ เพื่อให้มั่นใจในเรื่อง data privacy ได้) เมื่อได้ข้อมูลของเรามากพอ ตัว Data selfie ถึงจะเริ่มทำนายข้อมูลของเราได้ (แนะนำว่าควรเล่น facebook ไปซักอย่างน้อย 2–3 วันก่อน)

แล้ว data selfie เก็บข้อมูลอะไรบ้าง?

  1. looked คือเวลาเรา scroll ดูข้อมูลจาก timeline ในแต่ละ post data selfie จะนับเวลาที่เราดู post นั้นๆ เป็นจำนวนวินาที ถ้า post ไหนเราใช้เวลาดูมาก แสดงว่าเราสนใจเรื่องในสิ่งนั้นๆ
  2. liked ทุก post ที่เรากด like ว่ากดของใคร และ เกี่ยวกับเรื่องอะไร
  3. link clicked ทุก post ที่มี link แล้วเรา click link นั้น แน่นอนว่าของใคร เกี่ยวกับเรื่องอะไร
  4. typed ทุกสิ่งที่เราพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็น การ post status หรือ การ comment ต่างๆ

หลังจากได้เก็บข้อมูลได้ระดับนึงแล้ว ทีนี้เราสามารถเข้าไปยังหน้า dashboard ของ data selfie ได้ โดยกดปุ่มรูปตาที่อยู่บน chrome โดยข้อมูลที่ data selfie มีแสดงให้เป็นดังนี้

Activity บอกว่าเรามี action อะไรในช่วงไหน ในแต่ละวัน และช่วงเวลา

ส่วนของการแสดง Activity

Top friends บอกว่าเราใช้เวลาไปกับ post ของเพื่อนคนไหนมากที่สุดเรียงลำดับจากมากไปน้อย (หน่วยเป็นวินาที)

ส่วนการแสดง Top friends

Top pages บอกว่าเราใช้เวลาไปกับ post ของ page ไหนมากที่สุดเรียงลำดับจากมากไปน้อย (หน่วยเป็นวินาที)

ส่วนของการแสดง Top pages

Top Likes อันนี้เป็นตัวแสดงว่าเรา like page ไหน หรือ ของคนไหน มากที่สุด เรียงลำดับจากมากไปน้อย

ส่วนการแสดง Top likes

Keywords, Entities, Concepts ในของ 3 ส่วนนี้ยังทดสอบได้ในขอบเขตที่จำกัด เพราะว่าในตอนนี้ data selfie ยังไม่รองรับภาษาไทย เลยยังไม่สามารถวิเคราะห์ภาษาไทยได้ โดยทั้ง 3 ส่วนนี้ใช้เทคนิค Natural Laguage Processing (NLP) และใช้ IBM Watson ช่วยในการวิเคราะห์นั่นเอง

ส่วนการแสดง Keywords

ดู Entities ที่เราเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น บุคคล สถาณที่ หรือ องค์กรต่างๆ

ส่วนการแสดง Entities

วิเคราะห์ถึง Concepts ที่เรากำลังเกี่ยวข้องอยู่

ส่วนการแสดง Concept

ทีนี้ในส่วนนี้ก็เป็นส่วนในการทำนายบุคลิกภาพของเราว่าเราเป็นยังไง (เอาเข้าไป)

ส่วนการแสดง Personality prediction

ยังไม่พอ ทำนายอีกว่าเราน่าจะมีนับถือศาสนาอะไร

ส่วนการแสดง Religious orientation

แล้วมุมมองเกี่ยวกับการเมืองเป็นยังไงบ้าง?

ส่วนการแสดง Political orientation

ยังบอกอีกว่าเมื่อเทียบกับคนทั่วไป เรามีอะไรเด่นออกมาตาม percentile

ส่วนการแสดง Other predictions

รวมถึงรสนิยมในการ shopping!! (ระบบ E-Commerce ชอบเลยนะนี่)

ส่วนการแสดง Shopping preferences

ยังรู้มากขึ้นไปอีกเกี่ยวกับนิสัยการกินของเรา หรือ ความชอบด้านอื่นๆ

ส่วนการแสดง Other preferences

โดยสรุป จะเห็นได้ว่าข้อมูลต่างๆ ที่ data selfie อนุมาน ได้สามารถรู้ถึงตัวเราได้เยอะทีเดียว อาจจะมีตรงบ้าง ไม่ตรงบ้าง อันนี้แล้วแต่ปริมาณข้อมูลหรือพฤติกรรมที่เราเล่น facebook แต่ยังถือว่าข้อมูลที่มีนั้นน้อยกว่าที่ facebook ได้ไปจากเราอยู่มาก ดังนั้น facebook จะมีข้อมูลการทำนายที่แม่นยำและลึกกว่าที่ data selfie ทำนายมากนัก กลับมาคำถามที่ว่า facebook รู้ข้อมูลของคุณมากแค่ไหน? ตอบสั้นๆ ง่ายๆ อีกครั้งเลยว่า “เยอะมากกกกกกกกกกกก”