Ciekawa inwestycja SaaS B2B global która została sprzdana po 7 latach. To nie jest jednorożec ale fajny projekt który zarobił kasę dla lidera. Bardzo fajnie opisane.

Przemysł

Inwestujesz w przemysł lub chcesz robić startup dla przemysłu przeczytaj napierw to.

Chcesz pozyskać kapitał na startup który działa w przemyśle. Czytaj.

Runda A?

Zbierasz rundę. Przeczytaj unikniesz wielu błędów.

Po Covid-19 będzie normalnie?

No to nie będzie. Przeczytaj dlaczego. Zobacz wykresy które idealnie pokazują co się zmienia. Ja ze swojego doświadczenia mogę dodać, że ilość kopitału inwestycyjnego który jest na rynku jest już astronomiczna a będzie jeszcze 2–3x większa w ciągu 24 miesięcy.

Reindustrializacja Europy i Stanów?

Poczytaj co na temat temat ma…


Nie będzie łatwo.

Starup powinien szukać tanich, skutecznych i skalowanych kanałów pozyskiwania użytkowników. Wszystkie działania w ramach kanału pozyskiwania użytkowników które są ręczne powodują, że kanał staje się drogi. Wszystkie działania które wykonuje człowiek z definicji nie są szybko skalowane (to technologia skaluje a nie działania człowieka).

Udział w targach to praca wykonywana przez człowieka (a) selekcja targów (b) przygotowanie (c) wyjazd (d) spotkania (e) działania po targach w celu utrzymania relacji i konwersji potencjalnych klientów do klientów. To wszystko nie jest skalowane i nie jest tanie tak więc ten kanał pozyskiwania klientów nie jest pierwszym wyborem dla startupu.

Targi…

Tomek Popow

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store