Nästa steg i Crowdfunding

Vi har nu sett hur effektiv crowdfunding har blivit, individer och företag har kunnat skapa otroliga produkter med hjälp av finansiellt stöd från privatpersoner som inte kräver delägande i verksamheten utan bara produkten i handen. Vi har svenska startup-bolag som gett sig in i matchen, den smarta knappen flic från Shortcut labs är ett svenskt exempel som har via plattformen Indiegogo lyckats ta in strax under 1 miljon dollar genom att crowdfunda sin idé och går sedan ett tag tillbaka att köpa på Designtorget.

Det mest crowdfundade projektet hittills är rymdspelet Star Citizen som är i skrivande stund uppe i 113 miljoner dollar, som via Kickstarter och egen plattform fortfarande tar in pengar, spelet som har inslag av idéer från Facebook-ägda Oculus Rift där dessa Virtual reality-glassögon skall gå att använda i spelet.

Vi som minns tiden innan Facebook köpte upp Oculus Rift som också tog sin idé till crowdfunding via plattformen Kickstarter där de tog in 2 miljoner dollar. Det blev en hel del bittra miner då Oculus Rift blev sålt för 2 miljarder dollar…

Nästa steg

The DAO

Det pågår just nu, och kallas för The DAO Decentralized Autonomous Organization (“DAO”) och är något mer abstrakt än tidigare, detta är en hel organisation som finansieras via crowdfunding på Ethereum, som även kommer att använda sig av Ethereum för att styras. Det finns ingen företagsledare, ingen styrelse, ingen enskild ägare utan de med DAO-tokens kommer att ha rösträtter att styra, dessa DAO-tokens och fås vid finansiering och tanken är som alltid ju senare du kommer in ju dyrare blir det. Vad organisationen skall göra kommer att röstas enligt regler som styrs av Ethereum-nätverket. kl 11:00, 28 Maj svensk tid avslutas finansieringen och just nu är det uppe i ett värde av ca 108 miljoner dollar. Just nu finns det 1 miljard skapade DAO-tokens. Det skapas nya så länge som crowdfundingen är igång.

Om detta är en bra idé blir intressant att se i framtiden, kommer en kollektiv massa kunna styra en organisation till att göra bra saker eller kommer allt bli en rolig internethändelse som sätts i historieböckerna, för med facit i handen så har mängder med människor kunnat göra roliga saker. Som omröstningen av namnet på en båt, fick namnet “RRS Boaty McBoatface” flest röster.