Cập nhật chart ngày 24/3/2016 — Khó Nhằn!

  • VNINDEX:
VNINDEX, March 24 2016

Phải chăng VNINDEX đã đạn đến điểm tới hạn của sóng tăng lần này?

VNINDEX, EOD 24/3/2016

Chỉ cần thêm 1 phiên giảm nữa là VNINDEX có khả năng mất trend tăng. Phiên giao dịch của ETF tuần trước lại trở thành phiên phân phối (giá giảm/vol tăng).

SHI

SHI, 24/3/2016

SHI giao dịch quá tệ. Nước ngoài hôm nay xã 420k 11.4, SHI có những lúc về sát giá sàn.

SHI, Swing Chart, 24/3/2016

Đồ thị A/D sắp cho mua trở lại. Vấn đề là trước khi cho mua, SHI sẽ giảm bao nhiêu?

SHI (Sơn Hà)

SHI, Ichimoku Chart.

Xét trên chart ichimoku, SHI gần như sẽ chạm bờ mây dưới. Nếu giá rớt khỏi mây thì coi như game over.

SHI đã phá hết các đường MA ngắn, trung và dài hạn. Không rõ điều gì đang diễn ra với SHI !?