Chart kỹ thuật (từ ngày 22/2 →26/2/2016)

Cập nhật chart các cổ phiếu xuyên suốt trong tuần:

Thứ 4 — ngày 24/2/2016

 • VNINDEX
VNINDEX Daily, Feb 24 2016
VNINDEX TTS4 Trading System, Feb 24 2016
 • SHI
SHI Daily, Feb 24 2016
SHI TTS 4 Signal, Feb 24 2014

Một số cổ phiếu đáng chú ý khác ngày 24/2/2016

 • VCB
 • ACB
 • HPG

VNINDEX (sáng 22/2/2016 vào lúc 10h30):

 • Phiên mở cửa tuần, buổi sáng giao dịch rất khả quan trong sắc xanh
 • Các chỉ báo kỹ thuật đang tăng chậm, ổn định và đẹp (RSI tích cực, MFI dòng tiền vào mạnh, MACD vượt 0 và đi với độ dốc ổn định, ADX tích cực, duy chỉ có Stoch đang có dấu hiệu suy yếu và có khả năng xảy ra điều chỉnh).
 • Chiến thuật: canh chốt ngắn hạn và cover lại khi có điều chỉnh nếu thích lướt — dự báo sóng lên còn tiếp diễn (hoặc cho đến khi có tín hiệu xấu về kỹ thuật xuất hiện). An toàn thì cứ hold.

SHI (sáng 22/2/2016 — cập nhật lúc 10h30 sáng)

 • Có phiên mở cửa tuần rất khả quan, tăng 3 bước giá
 • Vùng 12.5–12.7 đang là kháng cự khá mạnh, cần theo dõi RẤT KỸ
 • Chỉ báo kỹ thuật đang tiếp tục tích cực (MACD đã vượt 0 và hướng lên, ADX tích cực, RSI & MFI tích cực, tuy nhiên CCI về ngắn hạn báo sắp có đảo chiều)
 • Cá nhân mình đánh giá tuy SHI gặp kháng cự mạnh, nhưng momentum và các chỉ báo kỹ thuật đang rất ủng hộ đi tiếp. Có thể canh ra bớt 12.7 đến 12.9 và cover lại khi điều chỉnh. SHI có bước chạy đà rất khả quan và mình duy trì quan điểm SHI sẽ còn tăng (sẽ không đi lên suốt như những sóng trước vì hàng chốt lời/nguồn cung nhiều). Sẽ có nhiều nhịp ngừng nghỉ cho ra hàng và cover.