Nâng cấp Ichimoku Trading System

Hôm nay rãnh rỗi ngồi vọc vạch code AmiBroker và cải tiến một số tinh chỉnh trực quan cho hệ thống trading Ichimoku.

Một số cải tiến đáng chú ý:

  • Bổ sung mục hiện thông báo trạng thái của cổ phiếu ở góc trái đồ thị (cho những sự kiện quan trọng như: vượt mây sen, vượt mây kumo, tenken cắt lên kijun, mây senkou span tương lai cắt lên hoặc phi tiên hợp bích)
  • Tô màu mây Sen (kumo sen) để nhanh chóng nắm bắt hình thái hỗ trợ/kháng cự của cổ phiếu
  • Thay đổi thuật toán thanh ribbon: xác định xu hướng cổ phiếu tăng/giảm tốt hơn
  • Tô màu overbought/oversold cho chỉ báo Bline Stoch