Phiên giao dịch đầu năm 2016

Highlights:

  • SBV phát ra thông điệp điều hành tỷ giá theo giá Trung tâm
  • Từ 1/1/2016 bắt đầu áp dung T+2 thanh toán
  • Nikkei vừa công bố chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam tháng 12/2015. Trong tháng cuối cùng của năm 2015, chỉ số PMI ngành sản xuất của Việt Nam đã vượt trở lại lên 51,3 điểm (trên mức trung bình 50 điểm và cao hơn nhiều so với mức 49,4 điểm của tháng 11). Lĩnh vực sản xuất của Việt Nam đã tăng trưởng trở lại vào tháng cuối cùng của năm 2015 với sản lượng, số lượng đơn đặt hàng mới và việc làm đều tăng. Giá dầu giảm dẫn đến chi phí đầu vào tiếp tục giảm, từ đó dẫn đến giảm mạnh giá cả sản phẩm đầu ra của các nhà sản xuất.
  • Trưa nay, Thị trường CK TQ giảm 7% sau khi mở cửa nên tạm thời TTCK TQ ngừng giao dịch, CK Trung Quốc/Nhật Bản cũng giảm sâu ngày mở cửa đầu năm, ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý TTCK VN (!?)
  • Đầu năm nay cũng là thời điểm chốt phương án nhân sự cho khóa tới, vì vậy các dòng tiền lớn cũng sẽ tạm thời chờ đợi → dự đoán 3 tháng đầu năm 2016 sẽ khó khăn
  • Giao dịch hôm nay có 1 số cp đáng chú ý. Chiều tăng, đột biến có VIC. Chiều giảm, SSI đang thủng đáy cũ 22.

Chart VN-INDEX

SHI:

List of trendy stocks up-to-date

Tín hiệu quét dựa trên AmiBroker — dữ liệu EOD của ngày 04/01/2016
Like what you read? Give Denny (Trade With Me) a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.