SHI đã vào đường băng để cất cánh!

Hôm 29/1/2016 vừa rồi SHI có dấu hiệu breakout và mở dãy BB nhưng lần đó lượng hàng chốt quá mạnh, lực cầu không đủ kéo SHI cất cánh. Sau một tuần tích lũy, 2 hôm nay SHI lại rục rịch tiếp tục đi vào đường băng. Lần này có khá nhiều yếu tốt ủng hộ: Thị trường chung ổn định, Giá dầu phục hồi, nhiều tin vĩ mô tốt bắt đầu ra. Về kỹ thuật cũng tích cực:

  • MACD chính thức vượt 0 để đánh dấu bắt đầu xu thế up.
  • VOL tăng dần đều trong những ngày gần đây, vượt MA 10 ngày.
  • RSI vượt qua khỏi mốc 50 để vào xu thế tăng sau một quá trình tích lũy
SHI, Feb 19 2016

ADX cũng rất tích cực, đường DI+ đã vượt lên đường DI- và đường ADX cũng đang tăng ủng hộ xu thế. Các chỉ báo và đồ thị Ichimoku phát tín hiệu up ngày càng rõ ràng.

Buy/sell Pressure tốt, các Swing Indicators cũng tăng liên tụ

Chưa thể khẳng định SHI vào sóng lớn & dài như các năm trước vì lượng cổ khá đông, muốn đẩy SHI sẽ vất vả hơn và cần nhiều tin hỗ trợ. Tuy nhiên, ít nhất có thể an tâm hold và chờ đến khi nào những diễn biến xấu xuất hiện để thoát dần (khi tín hiệu phân kỳ xuất hiện). Cả chart ngày và chart tuần của SHI đều rất đẹp. Chiến lược HOLD có thể phát huy tối đa trong giai đoạn này cho SHI.

Nhìn ngắn hạn, SHI có vẽ đã hoàn thành mô hình tách & tay cầm. Timeframe ngắn và mô hình cũng không được chuẩn mực lắm, cứ lưu lại để theo dõi diễn biến của SHI thế nào!

Like what you read? Give Denny (Trade With Me) a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.