VNINDEX lâm nguy

Thị trường chuyển biến xấu. VNIDEX đã chính thức kết thúc sóng tăng gần 2 tháng sau khi có 1 phiên phân phối kinh điển (giá giảm — vol cao). Chỉ số VN-Index đã mất 21 điểm trong tuần. Các trụ đang gánh chịu áp lực bán ngày càng tăng. Chart đã thể hiện rõ vị thế điều chỉnh. Vấn đề là cần tìm điểm hỗ trợ mới và dự đoán xu thế đảo chiều sẽ xuất hiện khi nào mà thôi.

Daily Chart

Nhìn qua chart của VN-Index, có thể nhìn thấy:

  • MACD: tiêu cực và hướng xuống khỏi đường 0.
  • Vol: xấu và tiếp tục sụt giảm. Điểm tích cực duy nhất là vol vẫn duy trì cao hơn MA20.
  • RSI: tiêu cực. Đã phá ngưỡng 50.
  • Trend: thị trường đang dao động trong kênh tăng giá trung hạn. Ngưỡng hỗ trợ tiếp theo sẽ là 580 và 575.

Nhìn ở timeframe dài hơn, VNI dài dạn vẫn còn dao động trong vùng sideway tăng nhẹ. MACD trung tín và vẫn còn duy trì trên đường 0. Cây nến đỏ thân dài của tuần cho thấy xu hướng giảm điểm vẫn chưa dừng lại.

Review Danh Mục:

  • SHI
  • MWG