În data de 4 Septembrie 2020, ora 17:14, Flanco a efectuat o extragere cu denumirea “Campanie Flanco “Te abonezi la newsletter si castigi super premii” — august”.

Reprezentații Flanco care au efectuat extragerea au setat tipul extragerii privat, din greșeală. O extragere privată nu apare în directorul de extrageri.

Pe data de 7 Septembrie, ora 14:15, în urma sesizărilor de la participanții în extragere care nu găseau extragerea pe site, am publicat extragerea în director.

Pentru o detaliere a tipurilor de extrageri, puteți accesa acest link.


În vederea optimizării sistemului de extrageri pentru a putea face față bazelor de date de participanți cu peste 20 de milioane de înregistrări, în data de 11 Aprilie 2018 am implementat un nou algoritm pentru importarea listelor de participanți și extragerea câștigătorilor.

Pe data de 13 aprilie 2018, în urma sesizărilor primite de la utilizatorii platformei TrageriLaSorti.ro, am identificat o eroare tehnică în acest nou algoritm care, deși nu impacta caracterul aleator al extragerii, afecta ordinea în care sunt alocate premiile la finalul extragerii.

Pe data de 14 aprilie problema a fost reparată.

Extrageri afectate
Sistemul a fost programat să folosească…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store