Bạn đã biết rõ các mức hạng hội viên Viettel Cộng Cộng là gì hay chưa? Cùng tham khảo thông tin chi tiết trong bài viết sau:

Chương trình CSKH Viettel++ là gì?

Viettel++ là chương trình CSKH Viettel đặc biệt dành riêng cho những khách hàng thân thiết sử dụng dịch vụ của nhà mạng Viettel. Khách hàng khi sử dụng các dịch vụ từ di động, truyền hình hay internet sẽ đều được quy đổi ra các điểm tích lũy. Dựa vào số lượng điểm tích lũy Viettel, khách hàng sẽ được xếp hạng hội viên tương ứng và được hưởng những quyền…


Hội viên hạng bạc của Viettel là hạng hội viên mà nhiều thuê bao là thành viên nhất, chỉ cần tích lũy điểm tiêu dùng từ 35000 điểm đến dưới 65.000 điểm là khách hàng sẽ trở thành hội viên hạng bạc.

Với việc đạt xếp hạng hội viên hạng Bạc của Viettel khách hàng sẽ được tận hưởng các tiện ích hấp dẫn như đổi điểm thưởng lấy ưu đãi từ đối tác, nhà mạng và được tham gia nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn. …


Tham gia Viettel++ khách hàng sẽ được nâng hạng hội viên theo điểm tích lũy, một trong những hạng hội viên có nhiều ưu đãi hấp dẫn nhất chính là hội viên vàng của Viettel.

Tích lũy điểm để đạt hội viên vàng của Viettel khách hàng sẽ được tận hưởng rất nhiều quyền lợi hấp dẫn từ cả Viettel và đối tác.. Hội viên Vàng cũng là một trong những hạng hội viên cao cấp nhất của Viettel++. …


Viettel++ là chương trình CSKH Viettel đang được rất nhiều khách hàng di động mạng Viettel quan tâm hiện nay. Vì mới chính thức triển khai thời gian ngắn nên vẫn có nhiều thuê bao chưa nắm rõ thông tin và băn khoăn về chương trình này.

Với mong muốn mang đến cho khách hàng cơ hội được tận hưởng những chính sách chăm sóc chu đáo nhất Viettel đã triển khai chương trình Viettel++. Đây là chương trình CSKH Viettel quy mô lớn và áp dụng toàn diện cho tất cả các khách hàng đang hoạt động trên mạng…

Trần Tính

Xin chào mọi người tên tôi là Trần Tính, năm nay 24 tuổi. Sở thích đi phượt và xem phim phim một mình. Blogger at mofficeviettel.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store