Những điều bạn cần biết về du học Mỹ ngắn hạn

Trần Trang Hà
Sep 25, 2019 · 4 min read

Du học Mỹ từ lâu đã là ước mơ của hàng triệu triệu người trên thế giới. Và đặc biệt ở Việt Nam, ngày nay, nhiều bạn trẻ đã lựa chọn cho mình con đường du học Mỹ ngắn hạn để được tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến của quốc gia này. Bài viết sẽ cung cấp cho bạn những thông tin mới nhất về chương trình du học Mỹ ngắn hạn.

Chương trình Du học Mỹ ngắn hạn là gì?

Hiểu một cách đơn giản, đó là những chương trình trao đổi sinh viên, hội thảo dành cho giới trẻ được tổ chức tại Mỹ. Thời gian thường kéo dài từ 5 ngày cho đến 1 tháng. Các chương trình này thường đa dạng về nội dung, thành phần tham dự cũng như thời gian diễn ra. Phần lớn bạn phải trả tiền cho các chương trình, tuy nhiên bạn cũng có thể phải mất tiền nếu như xin được học bổng hay tìm kiếm các lựa chọn “miễn phí” khác.

Du học ngắn hạn — nơi giao lưu văn hóa quốc t

Tại sao bạn nên lựa chọn du học Mỹ ngắn hạn?

Thứ nhất, tiết kiệm thời gian. Bạn là một người đang có công việc ổn định, quỹ thời gian của bạn không cho phép hoặc thậm chí việc rời xa quê hương trong một thời gian dài là lựa chọn quá khó khăn đối với bạn, thì xin chúc mừng, những khóa học này kéo dài trong một thời gian ngắn, bạn có thể thu xếp công việc của bản thân nhưng vẫn đảm bảo cho bạn có cơ hội được tiếp nhận một nền giáo dục mới.

Thứ hai, đa dạng về ngành học. Nhiều trường Đại học quan tâm đến việc đào tạo du học ngắn hạn. Vì vậy một khoa, hay có thể do một trường nào đó thường tổ chức những chương trình, hội thảo với những chủ đề khác nhau, mang tính bức thiết trong xã hội, ví dụ: Khóa học về Quyền con người, Hội thảo về Phát triển bền vững, Hội thảo về vấn đề Nữ quyền, v.v..

Thứ ba, tiết kiệm chi phí. Học phí cho những khóa học ngắn hạn và cả sinh hoạt phí cho những lần tham gia khóa học sẽ luôn rẻ hơn đối với những khóa học thông thường. Cũng chính nhờ vào việc tiết kiệm được một khoản kha khá so với đăng ký khóa học thông thường, bạn sẽ có cơ hội được tham gia nhiều khóa học khác nhau về lĩnh vực, địa điểm, thời gian như đã đề cập ở trên.

Du hoc ngắn hạn tiết kiệm chi phí hơn so với du học thông thường

Thứ tư, được trang bị kỹ năng nhiều hơn là kiến thức học thuật. Bởi đây là khóa học có hạn chế về thời gian nên bạn sẽ được chú trọng vào việc thực hành hơn là phải ngồi nghe giảng về những lý thuyết hàn lâm. Vì vậy đây hẳn là một lựa chọn tối ưu cho những ai có nhu cầu thực tập trong môi trường nước ngoài.

Những cập nhật về chương trình du học Mỹ ngắn hạn 2019

Tuy du học ngắn hạn có những ưu điểm vượt trội về chi phí, thời gian so với du học thông thường ở Mỹ, nhưng người có ý định tham gia không thể không chú ý đến những điều kiện này.

Thứ nhất, yêu cầu về tiếng Anh. Bởi Mỹ là một đất nước nói tiếng Anh. Vì vậy để được du học Mỹ, bạn nhất thiết phải đáp ứng được nhu cầu về ngôn ngữ. Tùy vào từng chương trình học mà yêu cầu về tiếng Anh sẽ khác nhau. Ví dụ: Chương trình Cao đẳng sẽ yêu cầu điểm IELTS tối thiểu 5.5 hoặc TOEFL iBT tối thiểu 61. Còn chương trình Đại học điểm IELTS tối thiểu là 6.0 và TOEFL iBT tối thiểu là 79.

Thứ hai, xin VISA du học Mỹ. Bạn sẽ phải trải qua hai giai đoạn: Chứng minh mục đích đến Mỹ và khả năng tài chính và Phỏng vấn.

Thứ ba, thông tin về du học ngắn hạn thường tràn lan và không chính thức. Vì vậy các bạn nên tìm hiểu kỹ thông tin ở những nguồn tin uy tín như trang web chính thức của trường mà các bạn định theo học hoặc liên hệ với các trung tâm tư vấn du học uy tín như IDP, EF, v.v..

Được tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến của Mỹ là ước mơ của nhiều người trẻ tuổi ngày nay. Vì vậy tìm hiểu, nghiên cứu kỹ lưỡng để tìm cho mình một hướng đi đúng đắn là một việc quan trọng. Hy vọng qua bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những thông tin bổ ích về du học Mỹ ngắn hạn.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade