Hành trình chữa bệnh trĩ nội trĩ ngoại

Đã trải qua nhiều năm sống chung với bệnh trĩ, cho tới khi trị dứt điểm căn bệnh này, tôi vẫn không dám nghĩ đó là sự thật. Công việc chính của tôi là kế toán cho một công ty xây dựng, hàng ngày tôi ngồi bận bịu với công việc quên cả ăn, chính điều đó khiến tôi ngày càng chây lỳ ít vận động và chẳng bao lâu sau tôi cảm thấy đau nhức hậu môn, đi khám được kết luận là mắc bệnh trĩ ngoại. Bác sĩ nói nó còn nhẹ, tôi có thể tự chữa trị tại nhà, điều đó càng làm tôi chủ quan và hơn 1 năm sau, những con đau ở hậu môn ngày càng nhiều, khiến tôi rất khổ sở, không dám đi vệ sinh luôn…đi khám lại được kết luận nay bệnh nặng hơn rất nhiều, có cả dấu hiệu của bệnh trĩ nội nữa. May mắn nhờ bác sĩ tận tình khuyên bảo, quyết tâm trong 2 năm tôi đã chữa khỏi căn bệnh trĩ đáng sợ này.

Like what you read? Give Trang Tin Bệnh Trĩ a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.