Chi phi phau thuat day chang cheo truoc la bao nhieu

Chi phí phẫu thuật dây chằng chéo trước hiện đang là vấn đề được rất nhiều người quan tâm bởi tính phổ biến của chấn thương dây chằng chéo trước!

Bạn phải phẫu thuật dây chằng chéo trước do bị chấn thương trong một tai nạn hay khi đang chơi thể thao và điều kiện kinh tế của bạn bị hạn chế?

Bạn không biết chi phi phẫu thuật dây chằng chéo trước là bao nhiêu? Bạn không biết mình có đủ điều kiện để chi trả hay không?

Bài viết này sẽ giúp bạn tìm ra đáp án cho câu hỏi trên!

Hiện nay, các cuộc phẫu thuật sẽ chiếm chi phí không nhỏ bởi nó hao tốn rất nhiều chi phí cho nhân lực và vật lực. Cuộc phẫu thuật càng phức tạp thì chi phí càng cao. Thông thường, chi phí phẫu thuật dây chằng chéo trước sẽ bao gồm các khoản sau:

1. Viện phí

Bao gồm xét nghiệm, thuốc men, nằm viện, công phẫu thuật, thay băng…

Tuỳ theo bệnh viện, số ngày nằm viện, dịch vụ đặc biệt khác ( ví dụ như nằm phòng riêng…) mà sẽ có mức phí khác nhau.

Số ngày nằm viện trung bình khi phẫu thuật dây chằng chéo trước là 3 ngày 2 đêm.

Vì vậy, trung bình Viện phí sẽ khoảng 13- 25 triệu.

2. Chi phí cho trang thiết bị mổ

Một ca phẫu thuật dây chằng chéo trước sẽ cần sự hỗ trợ của các trang thiết bị sau:

  • Máy nội soi
  • Lưỡi bào khớp
  • Lưỡi đốt RF
  • Dây tiếp nước nội soi
  • IMPLAN như ốc vít, vòng treo cố định dây chằng , chỉ bện gân…

Hiện tại, giá của các trang thiết bị và IMPLAN của các hãng sản xuất là như nhau. Do đó, chi phí sẽ phụ thuộc vào số lượng trang thiết bị nhiều hay ít và phương pháp mổ của Phẫu thuật viên cũng như kỹ thuật mổ mà IMPLAN sẽ nhiều hay ít.

Nếu Phẫu thuật viên sử dụng Kỹ thuật một bó truyền thống thì chi phí cho trang thiết bị mổ trung bình khoảng 20- 26 triệu. Đây là chi phí cho các hàng chính hãng nhập khẩu.

Như vậy, tổng chi phí trung bình cho một cuộc phẫu thuật dây chằng chéo trước là: 33–51 triệu

Hiện nay, để cạnh tranh các cơ sở chữa trị thường sử dụng những chiến lược sau:

  • Cạnh tranh về giá cả

Các cơ sở này sử dụng dụng cụ sao cho ít nhất ( không dùng máy đốt RF), Kỹ thuật đơn giản ( một bó, hai vít chẹn, chỉ thường…), hoặc Bệnh viện chất lượng thấp, hoặc có cơ sở chọn cả hai.

Tức là họ sẽ giảm tổng chi phí mổ dây chằng chéo trước bằng cách giảm viện phí hoặc chi phí cho trang thiết bị mổ.

  • Cạnh tranh về chất lượng

Với những cơ sở này, chất lượng dịch vụ và trang thiết bị sẽ rất tốt nhưng giá lại cao.

  • Cạnh tranh cả về giá cả lẫn chất lượng

Không giảm Chất lượng cũng như dịch vụ mà tăng thêm Lợi ích cho Bệnh nhân bằng phương phá mới mang tính đột phá. Đó chính là Chất lượng tăng thêm nhưng Giá Không đổi!

Lưu ý: Vì yếu tố giá rẻ cũng như kỹ thuật thấp, việc lựa chọn không đúng nơi mổ, cộng với các bài tập sau mổ không được tiến hành theo quy trình sẽ dẫn đến việc thất bại lên đến trên 40%. Do đó, muốn biết rõ phẫu thuật dây chằng chéo trước thành công bao nhiêu % vì sức khỏe của bản thân, hãy có sự lựa chọn sáng suốt.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.