Boutique hotel cocobay đà nẵng với nhiều ưu đãi lớn.

BOUTIQUE HOTEL COCOBAY lợi nhuận không chỉ đến từ việc cho thuê lưu trú mà còn kinh doanh ở sàn thương mại, không chỉ tạo dòng tiền tích luỹ cho chủ sở hữu mà còn gia tăng giá trị theo thời gian.

Chi tiết website: http://kimvietland.com/du-an-tieu-bieu.html

Khách hàng đăng ký mua ngay hôm nay liên hệ . Hotline: 0934.666.0888 để nhận được mức lợi nhuận như sau:

Với mức cam kết lợi nhuận tối thiểu 12.5%/ năm.

Sử dụng miễn phí 15 đêm tòa/ năm ( tương đương với 300 đêm/ năm ).
Tiện ích 5 sao hoà quyện trong không gian lễ hội mang âm hưởng Lasvegas, Hongkong, Macao..
Hoán đổi kỳ nghỉ trong hệ thống Naman Retreat và COCOBAY.
Ngân hàng SHB hỗ trợ vay lên tới 70% Giá trị trong 25 năm.
Chia lợi nhuận 80% với chủ đầu tư.
Đăng ký mua ngay hôm nay để nhận được mức giá ưu đãi nhất trong đợt 1.

mini HOTEL BOUTIQUE của dự án Cocobay Đà nẵng không chỉ giúp khách hàng chi trả cả gốc và lãi ngân hàng mà giúp khách hàng thặng dự một lượng tiền mặt vô cùng hấp dẫn. Tạo sự mê hoặc ghê gớm cho nhà đầu tư với phương châm của chủ đầu tư “ vay mà không vay “ bởi loại hình bất động sản cho thuê mà không phải tìm khách thuê đặc biệt này.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.