Sửa Cửa Sắt tại TPHCM chúng tôi chuyên nhận thiết kế, làm mới, sửa chữa tất cả các loại: cổng, cửa sắt, cửa sắt, sửa chữa cửa sắt, mái tôn, nhôm kính, lan can, cầu thang, cửa cuốn motor, cửa cuốn lò xo kéo tay, cửa cuốn bị kẹt không lên không xuống được, sửa cửa cuốn công nghệ đức, sửa cửa cuốn công nghệ đài loan, sửa cửa kéo đài loan.

Sửa Chữa Cửa Sắt tại Tphcm Giá Rẻ 0903.999.506 sơn Nhà-Chống thấm

  • Chúng tôi nhận Lợp Mái tôn
  • Thi công vách Thạch Cao, trần thạch cao
  • Sửa Điện…


Chị Hồng Lan kế toán trưởng hơn 15 năm kinh nghiệm. Luôn sẵn sàng giúp đỡ doanh nghiêp Việt Nam hoàn thành tốt sổ sách kế toán. Cho các chủ doanh nghiệp an tâm hơn khi thuê dịch vụ tại đây.

Nội dung dạy:

Cách kiểm tra hóa đơn hợp pháp, hợp lệ

Cách viết hóa đơn GTGT

Cách xử lý khi hóa đơn viết sai

Lập báo cáo thuế trên phần mềm HTKK

Nộp tờ khai thuế và nộp tiền thuế bằng phương thức điện tử

Lập bảng lương

Lập bảng phân bổ

Lập bảng khấu hao

Hạch toán, lên sổ sách

Rà soát và cân đối Lãi — Lỗ

Lập báo cáo tài chính

Lập quyết toán thuế TNDN

Lập quyết toán thuế TNCN

Liên hệ 0938.123.657 chị Lan

website: tanthueviet.com

Trần Vương

Tôi kinh doanh dịch vụ doanh nghiệp tại TPHCM. Bao gồm thủ tục giấy phép kinh doanh, kế toán và website. Xem chi tiết tại website www.tanthueviet.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store