Vodafone Türkiye, Churn ve diğerleri
Serkan Ünsal
313

Çok data kullandığı için cezalandıran operatör de bir tek bizde vardır herhalde. Neyse, geçmiş olsun Serkan Bey. Ben bir süre önce TT’ye geçtim fakat onların da sürekli bir şeyler için arayıp durmasından şikayetçiyim.

Bence, en iyi sağlayıcı şu anda hangisi biliyor musunuz, BİMCELL :) Ben bir süre kullandım, T’sinden, V’sinden ve TT’sinden 1000 kat iyi, ayrıca ekonomik. :)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.