Türkiye’de Temel Bilimlerin Çöküşü
Dr. Selçuk Can Güven
753

Sizinki gibi faydalı ve yol gösterici metinleri yazan insanları tanımak ve geleceğin şekillenmesine katkıda bulunuşunuzu görmek beni gerçekten çok heyecanlandırıyor.

Metninizin içindeki KPSS ile atanma mevzusuna yönelik bir kaç bir şey söylemek istedim açıkçası.

KPSS ile atanmaya gayret etmek bizlere kolay geliyor çünkü halihazırda var olan ve geleneksel olarak bize dayatılan aile yapısı gereği “sabit bir gelire sahip olup geleceğimizi garanti altına almak” telaşı içindeyiz. Bu davranışa ben de üç dört sene öncesine kadar sahiptim ve artık umudumu keserek başka alanlara yöneldim.

Bir de olayın sosyal ve ekonomik boyutu var. Halihazırda sıradan bir aile için büyük bütçelere tekabül eden eğitim hayatından sonra ne yazık ki başka alanlara yönelecek enerjimiz, paramız ve isteğimiz kalmıyor. “4 sene dirsek çürüttü bizim oğlan / kız, şimdi başka bir şey olmak istiyor.”

  • Etraf ne der?
  • “Bir sürü para verdim okuttum seni, madem okumicaktın niye gittin orıya?”

gibi.

Teşekkürler…

Like what you read? Give Kaan Uğrasız a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.