Günde 10 bin Adım Ne İşe Yarar?
Damla T
876

Bileklikler aynı şekilde adım sayan telefon uygulamalarından iyi ama arabada sarsıntıdan dolayı adım olarak algılayabiliyor ve yanlış sonuç ortaya çıkabiliyor.Ama tabiki günlük olarak aktivitelerin takibi için iyi bir yol.Düzenli spor içinse gps tabanlı uygulamaları çok daha güvenilir buluyorum.Ama tabiki bu uygulamalarda şarjımızı bitirdikleri için bütün günün değil sadece spor yaptığımız zamanı kaydedebiliyoruz.Son olarak 10bin adım 1800 kalori bilgisini kontrol etmenizi öneririm.Yaşa,kiloya göre değişmekle beraber 500 kalori civarında olması gerekiyor

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.