Yahoo!’yu bir Türk şirketi satın alsa ne olurdu?
Umut Gökbayrak
25428

Bunları yiyebilecek kadar büyük balığımız yok.O yüzden girişimlere ağırlık vermeleri lazım.Bu ülkenin teknolojik olarak ilerlemesi isteniyorsa girişimlere destek olunmalı ve girişimciden hemen ilk 3 yıldan kar beklenmemeli,bürokrasiyle uğraştırılmamalı,neden olmaz değil nasıl olur anlatılmalı. Tıpkı futbol takımlarının yaptığı gibi Yıldız futbolcu getiren ama yıldız yetiştiremeyen bir konuma girilebilir.Son olarak söylemeliyim ki böyle bir satın alma hepimizi mutlu eder ama satın almadan sonraki adımlar daha önemli.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.