Normal bir vatandaş bilgisayarını nasıl mükemmel verimli kullanabilir?
Ali Kayaspor
12911

Eline sağlık.MacOs ile windows karşılaştırmana katılmıyorum çünkü o bilgisayarı kırmak isteyenlerin bilgisayarı da o mac’in 1/4 fiyatına satılanlar.

Kaldıki aynı fiyattaki iki sistem için bile karşılaştırmak çok zor.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.