TRIA AI ekibi olarak zor sorulara çözüm üretmekle hayat enerjisi buluyoruz ve Covid-19 un mücadelesinde çözümün bir parçası olamamak bizi üzüyordu. Şu an ev karantinasında olsak da, bir hedef doğrultusunda bir araya gelmek, Covid-19 sürecinin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmak ve Covid-19 verilerinin incelenmesi ve toplumsal faydayı dönüşmesi amacıyla veri üzerine çalışan meslektaşlarımıza, bir yarışma düzenleyerek açık bir çağrıda bulunmaya karar verdik:

Image for post
Image for post

Nisan ayında ülkemizin ilk Covid-19 Datathon’unu, TRIA AI Covid-19 Datathon Türkiye’yi organize ettik. Yarışmamız ile, veri üzerine çalışan, veya çalışmak isteyen, mühendis, veri bilimci, sosyal bilimci, ekonomist yetenekli meslektaşlarımızı birlikte Covid-19 verilerini okumaya ve Türkiye’deki Corona mücadelesinde çözümün parçası olmaya davet ettik. Bu davetimizde başarılı sonuçlar ortaya koyacak projeler ekiplerini ve çalışmalarının devam etmesini teşvik etmek için 15.000 …


Kullandığımız dijital platformlar, yaptığımız paylaşımlar ve bıraktığımız dijital ayak izleri ile her gün binlerce veri noktası üretiyoruz. Son on yılda geliştirilen yapay zeka modelleri ve veri işleme kapasitesindeki artışla birlikte, ürettiğimiz verileri anında anlamlandırıyor ve eyleme dönüştürüyoruz. Bu süreçte veri dönüşümü ne ayak uydurabilen şirket, kurumlar ve hatta devletler, önemli kararları daha isabetli verebiliyor, paydaşlarını daha doğru okuyor, gelecek trendleri öngörüyor ve mevcut süreçlerini daha verimli ve hızlı hale getiriyor.

Bu gelişmeler ışığında, veriyle dönüşen ünyada ülkemizin önde olması, Türkiye’de veri dönüşümüne öncülük eden bir aktör olmak için Tria AI olarak yola çıktık. Bu yolculukta ilk hedef olarak, ülkemizde veri dönüşümünden değer kazanacak kurum ve şirketlerle yakından çalışmayı ve veri dönüşümlerini hızlandırmayı koyduk. …

About

TRIA AI

Tria AI is an Istanbul based AI Startup. For more information check out our website tria.ai

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store