Leven Zoals Het Is, Schijnbaar….

Deze beschrijving van iets in dit document wil niets van jou. Er is geen intentie, doel of bestemming dat het wil bereiken. Wat je leest is zoals het is. Het leidt je slechts naar een idee of suggestie van een realiteit die er al is. Die realiteit is een realiteit van onbegrensde energie.

Onbegrensde energie die jij bent.

Dit is een beschrijving van een natuurlijke realiteit waarin alles gepassioneerde levendigheid van en in het leven is. Alles is niets en tegelijkertijd alles. In deze realiteit is er alleen zijn. Alles wat er is, is er al. Deze realiteit is niet waar, of goed of fout. Het is. Het is gewoon. En tegelijkertijd is het eindeloze, onbegrensde energie. Die energie is wild, vervuld, chaotisch, kinderlijk, verwonderend, onvoorspelbaar, ongeleid, spontaan, onvoorwaardelijk en al heel van zichzelf. Die energie is.

Omdat jij diezelfde energie bent ben je ook. Je bent. Meer niet. Al het andere ook. Alles is al compleet, een en heel van zichzelf en in zichzelf. Jij bent alles al. Dat betekent ook dat jij als persoon niet bestaat. Er is een lichaam en energie in het lichaam. Er is echter geen Jij of een Ik en dus ook geen Zelf. Er is geen identiteit. Er is geen persoon. Er is alleen energie.

In de realiteit van het Ik is er een jij en ik. In die realiteit zijn er anderen en andere vormen van leven aanwezig. In die realiteit is er iets om te bereiken. In die realiteit is er ergens een doel. In die realiteit is er een bestemming. In die realiteit is er afscheiding. In die realiteit zijn er verhalen. In die realiteit zijn er plannen. In die realiteit is er voorspelbaarheid. In die realiteit is er tijd en ruimte. In die realiteit is er verkrampte energie en daardoor zij er verlangens.

In die realiteit is er vrije wil en keuzevrijheid. In die realiteit is er iets om te worden. In die realiteit zijn er psychologische constructen. In die realiteit zijn er identiteiten en vindt er voortdurend (her)identificatie plaats. Zo ontstaan Ik-jes.

Deze realiteit is de realiteit van dualiteit. Er is het een dus moet het ander er ook zijn anders kan het een niet bestaan. Deze realiteit is een schijnrealiteit. Het is een realiteit die we geleerd hebben te zijn. In ons leven werden we ons zogenaamd op een gegeven moment bewust van onze omgeving en onszelf. Er werd ons bijvoorbeeld gevraagd; ‘Wat wil je later eigenlijk worden’? Of er werd ons op allerlei manieren helder gemaakt dat je iets moest worden. Iets wat in een vakje past. Iets wat anderen konden begrijpen omdat het in een vakje past. Categoriseren is wat er gebeurde. Je werd iets. Je werd een iemand. Zogenaamd. Schijnbaar. Wat je werd was een verlengstuk van wat andere Ik-jes in jou hebben gestopt.

Een psychologisch construct, het Ik, bestaat uit conditioneringen, overtuigingen, motivaties, gewoonten, identiteit, ego, verlangens en intelligentie. Iedereen heeft een dergelijk individueel ingekleurd psychologisch construct en beschouwt dit als waar. Het is de bron van al ons handelen en niet handelen, ons denken en niet denken, ons voelen en niet voelen, ons plezier en ons lijden. Het is de bron van ons zijn. Dat is wat we denken te zijn.

Het is echter een bedacht concept. Een verzinsel. Een mens is geen concept, een mens is energie. Dit verzonnen concept is onderdeel van een schijnrealiteit dus daarom is dit concept niet echt. Wij als mensen zijn uitsluitend onbegrensde energie verpakt in een vorm wat we een lichaam noemen. Dat lichaam doet als vanzelf zijn ding en kent geen vrije wil of keuze mogelijkheid. Het ademt, het tikt, het eet, het poept en plast, het wordt moe, het slaapt, het wordt wakker, het loopt, het klapt, het rent, het zit, het doet, het denkt, het voelt, het ruikt. Het is er gewoon zoals het is. Het leven zelf.

In het Boeddhisme en Zen is en was de onbegrensde energie wat het is. Daar ligt de oorsprong van dit idee of beschrijving. Of hoe je het wilt noemen. Het was ook de pure oorsprong van beide religies of voor sommigen filosofieën. Niets en iets tegelijkertijd. Totdat sommige Ik-jes er een intentie of doel aan begonnen te verbinden. Toen ontstonden er goeroes en volgelingen. En dus verschil en afscheiding. Toen ontstond het doel van verlichting. Toen ontstond het schijnidee dat de goeroe de verlichte staat had bereikt. Dat hij en niet vaak een zij de wijsheid had verinnerlijkt. Toen ontstond ook zelfonderzoek en de weg naar het Zelf, de Ziel, God of hoe je het ook wilt noemen. Een complexiteit ontstond van naar binnen gaan en je eigen Ik ontleden, ontmaskeren en weten wie met welke identiteit iets zei over we of wat. Je moest bewustzijn ontdekken, aanwezigheid zijn en een getuige van dit zien voor jezelf. Dit alles werd weer waargenomen door de bron van alles. Die bron, dat is die onbegrensde energie wellicht. Onbegrensde energie kan echter niet iets waarnemen, ook niet zichzelf. Niemand weet wat het precies is. En dat hoeft ook niet. Het is gewoon wat het is. Metafysisch is het ook wat het is. Energie. Atomen. Neuronen. Deeltjes. Moleculen. Enz. Dat is metafysisch gezien wat onbegrensde energie is.

Door dit hele zelfonderzoek houden we die Ik-jes in stand. We voeden ze. Je kunt echter niet verlicht raken door aandacht te geven aan iets wat het tegenhoudt (je onderkent dan dat er iets is wat niet bestaat). Het is futiele psychologische kennis die bij elkaar geraapt is. Het voedt de verkramping en het verlangen iets te bereiken, iets te zijn. Deze kennis categoriseert en labelt voortdurend. Nogmaals, die labels zijn er niet, er is alleen onbegrensde energie. Schijnbaar.

Psychologische constructen (Ik-jes) die we denken te zijn leven met elkaar in een wereld waarin afscheiding en verschil normaal is terwijl we ergens wel weten dat we met z’n allen een zijn. Hiërarchie is normaal, dat de een beter is in iets dan een ander is normaal, dat de een meer heeft dan de ander is normaal, dat de een meer macht en geld heeft dan de ander is normaal, dat de een meer plezier heeft in het leven dan de ander is normaal, dat de een ernaar streeft meer te zijn en te hebben dan dat ie heeft is normaal, dat de een verlangens en wensen achterna rent en een ander dat kopieert is normaal, dat de een liegt voor eigen bestwil en de ander dat probeert te overtreffen is normaal, dat de een profiteert van het lijden van een ander is normaal. Heel veel van deze verschijnselen houden we in stand. Zo is het nu eenmaal denken we. Het is wat het is.

Soms denken sommige van ons dat er iets gedaan moet worden aan die verschillen. De behoeftigen in deze wereld moeten geholpen worden. Hoe dan ook. Met therapieën, ontwikkelprogramma’s, methoden, hulpbronnen, met wat dan ook. We realiseren ons echter niet dat de bron van waaruit die verschillen zijn ontstaan nog steeds blijft bestaan, ja, zelfs dat we die bron daardoor in stand houden. De bron is gelegen in het feit dat we als mens denken dat we iets zijn. Dat we betekenis hebben, dat we van betekenis zijn, dat we van nut zijn voor anderen, dat we moeten helpen, dat we moeten redden, dat we een doel te bereiken hebben. Daar is helemaal geen sprake van. Dit is een misvatting. Door compassie te tonen ben je medeplichtig aan het in stand houden van iets wat er niet is. Dit klinkt wellicht als compromisloos. Dat kan ook weer helemaal niet want alleen het Ik ervaart of leest dit als compromisloos. En die Ik bestaat niet.

Het leven wat jij bent is levendigheid. Eindeloze energie. Je kent dit. Je hebt het ervaren in een ruimte met andere mensen, je hebt het ervaren in de natuur, je hebt het ervaren terwijl je mediteerde of aan yoga deed, je hebt het ervaren als je zelfonderzoek deed, je hebt het ervaren terwijl je bij een verlichte geest was. Je moest er wel telkens weer iets voor doen. Zelfonderzoek, zelfontdekking, zelfreflectie, zelfbewustzijn moest er zijn. Iedere keer weer. Je denkt te weten dat er iets is, dat er meer is. Dus je gaat weer op zoek. Op zoek naar meer.

Er moet toch iets zijn waardoor je voortdurend geluk, tevredenheid, kalmte, sereniteit, helderheid, succes, compleetheid of liefde kunt zijn?!

Dit ervaar je af en toe wellicht als een soort verkramping in je lichaam. Hieruit ontstaat een soort schijn verlangen naar iets. Dan begint de zoektocht opnieuw. Die zoektocht heeft al een verkeerd startpunt. Een psychologisch construct, jouw Ik, heeft dit bedacht. Ook al denk je dat jouw Zelf of jouw innerlijke wijsheid of iets van die geest het tegen jou zegt. Dit zijn ook bedenksels van het Ik. Dit Ik is in zichzelf al een afscheiding van de rest. Verlangens bedacht vanuit afscheiding zijn geen verlangens. Verlangens bestaan niet eens omdat afscheiding niet bestaat. Het is een verzinsel.

Toch rennen veel mensen achter hun verlangens aan. Zelf heb ik het ook 35 jaar gedaan. Dit is het begin van alle lijden. En ook het begin van momenten die plezierig, euforisch en een soort verlichting of verhoogd bewustzijn opleverden. Schijnbaar. Het was altijd tijdelijk. Daardoor gingen deze ervaringen op en neer in positiviteit en negativiteit. Dan voelde je je een met alles en iedereen, dan voelde je je weer eenzaam en mislukt. En alles wat daartussen, onder en in zat. Dit werd veroorzaakt door het misverstand dat er tijd en ruimte zijn. Dus dat er iets is om naar toe te werken vanuit een soort vrije wil en keuze vrijheid. Het leven kent geen tijd, geen ruimte, geen vrije wil, geen keuze vrijheid. Dit heb jij dus ook niet. Daar kwam mijn toenmalige Ik ook achter. Zijn verscheen. Schijnbaar.

Het leven zelf kent dit hele gedoe niet. Het leven zelf kent geen verlichte staat. Het leven zelf kent geen bewustzijn. Het leven zelf is zich niet bewust van zichzelf. Het leven zelf kent zichzelf niet eens. Het leven zelf bevat geen kennis. Het leven zelf kent geen tijd en ruimte. Het leven zelf is niet in ontwikkeling. Het leven zelf kent geen vrije wil en keuzevrijheid. Het leven is. Jij, wat je ook bent, bent ook het leven zelf.

Misschien denk je; ‘Maar er moet toch iets te bereiken zijn in mijn leven?!’ Sorry, maar dat bestaat niet. ‘Bereiken’, in ‘mijn’ leven… het leven zelf wil niets bereiken. Het is niet eens jouw leven, want je bestaat niet. Het leven is van zichzelf. Omdat jij leven bent, ben je van jezelf. Omdat je in een schijnrealiteit leeft kun je niet permanent verlicht zijn of worden. Niemand is dat permanent. Je kunt ook niet permanent helderheid verkrijgen. Niemand is dat permanent.

Je kunt niet vrij of bevrijd zijn. Niemand is dat permanent. Permanent bestaat niet omdat dat weer suggereert dat er zoiets als tijd is. Bovendien, wat er dan ook mag groeien of ontstaan vanuit jouw Ik ontstaat vanuit iets wat er niet echt is. En dan kan wat er ontstaan is ook niet echt zijn. Eenheid kan niet ontstaat vanuit afscheiding. Heelheid kan niet ontstaan vanuit fragmentatie of segmentatie. Eenheid en heelheid zijn.

Omdat niets permanent is zoals het is in de duale realiteit blijven we zoeken. Zoeken naar iets wat er niet is. Toch probeer je het nog een keer en nog een keer. Er moet toch een waarheid zijn. Iets om je aan vast te houden, Iets wat vertrouwen geeft. Iets wat hoop geeft. Iets wat je doet geloven wat er gelooft kan en mag worden. Al dit bestaat gewoon niet. Alles wat je iets laat worden of zijn, is onecht. Religies, therapieën, methodieken, filosofieën, theorieën maken je afhankelijk. Je voelt je wellicht even beter. Het is echter nooit af, compleet en heel van zichzelf. Dus val je weer terug in een verkramping en begint het zoeken opnieuw. Afhankelijkheid van die verkramping houdt afscheiding in staand. Afscheiding houdt het voortdurend heen en weer tikken tussen lijden en plezier in stand. Afscheiding houdt de droom van het hebben van een eigen Ik in stand.

Dit wat je allemaal leest is geen waarheid van zichzelf. Dit is slechts een idee. Een suggestie. En poging tot een beschrijving van wat is. Van zijn. Schijnbaar. Schijnbaar omdat wat je leest niet die energie is die onbegrensd is en wat al nog meer is.

Dit zijn slechts woorden die vorm geven aan een idee en daardoor schijnbaar enige betekenis hebben. De onbegrensde energie laat zich niet beschrijven. Het is. Het is zoals het is.

Daarom lijkt het in de realiteit van alledag alsof er veel gebeurt. En tegelijkertijd gebeurt er dus niks. Er is helemaal niks. Jij en ik zijn niks. Dat wat er gebeurt komt uit het niets en valt weer terug in het niets. Spontaan en zonder enige moeite. Het is zoals het is. Het maakt dus allemaal helemaal niets uit Het is gedoe om het gedoe. Dit ook.

Deze onbegrensde energie is niet iets om te zijn of bereiken. Je bent het al. Het is niet een staat van zijn waar je naar toe kunt gaan. Of waar je je naar toe kunt ontwikkelen. Het is niets en tegelijkertijd is het alles. Dit alles is wild, vervuld, chaotisch, spontaan, kinderlijk, verwonderend, onvoorspelbaar, ongeleid, onvoorwaardelijk en al heel van zichzelf. Het bevat en is alles.

Nu zal je je wellicht nog afvragen, als de onbegrensde energie zo spontaan, levendig en wat al niet meer is, waarom is die afscheiding er dan nog? Dat is simpel. Alles wat is, is. De onbegrensde energie is wat is. Deze energie is in alles. Het omvat alles. Niets en iets. Het is compleet. Het danst met alles. Het leeft in en met alles.

Je kunt hier dus niets mee. De onbegrensde energie wil niets. Het is zoals het is.

Hooguit kunt je de resonantie ervan ervaren door dit te delen met elkaar in een ruimte. Er zal onbegrip zijn, er zal verzet zijn, er zullen heel veel vragen vanuit het Ik verschijnen, er zal ongeloof zijn, er zal een totaal gebrek van nuttigheid ontstaan, er zijn geen adviezen, er zal een grote behoefte aan helderheid ontstaan, er kan een einde aan de zoektocht ontstaan, er kan een sensatie van bevrijding ontstaan. En tegelijkertijd kan er opluchting, verwondering, levendigheid en liefde verschijnen. Dit alles kan er zijn zonder de aanwezigheid van enige intentie en doel.

Op hetzelfde moment is er ook niets. En verdwijnt alles daar weer in.

Schijnbaar.

Paul Ricken,

Fictief figuur

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.