Pinanuod ko ang pelikula na ito kasama ang ilan sa mga aking kaklase. Bago ko pa man ito mapanuod, mga ilang araw ko na rin naririnig ang pelikulang ito sa mga tao sa paligid ko at nakikita ko rin ito sa social media. Tapos napapaisip na rin ako kung patungkol ba talaga saan yung pelikula na iyon dahil napapansin ko medyo nagiging kontrobersyal na rin to. Hanggat sa ito ay nabanggit sa amin ng aming propesor sa aesthetics at siya rin ang nagmungkahi sa amin na panuurin ito.

Sa simula pa lamang ng pelikula ay ako nga naman talaga ay kinikilabutan na. Sapagkat, sa bawat nangyayari sakanya at sakanilang pamilya sa istorya ay talaga namang hindi mo rin mahuhulaan kung ano ang magiging bunga sa bawat pag kilos na ginagawa nilang mag asawa. Bagamat ako naman ay natutuwa sa pelikulang ito kahit na nga ba ito ay nakakakilabot, kagulat gulat pero ang nakapagpaganda sa istorya nito ay talaga namang ito ay patungkol na rin sa realidad.

Kung mayroon mang isang bagay na maiuugnay mo sa buong istorya, ito ay pera.

Sa kanilang mag asawa, sa aking palagay hindi mangyayari sakanila ang lahat ng iyon kung hindi dahil sa pera.

“Wala namang mawawala kung hindi naman susubukan?” ang sinabi ng asawa ni Edgar na si Kaye habang inaalok sa kaniyang mga kaibigan at kakilala ang kanilang sinubukan na investment. Na kaniyang ipinagmamalaki at ikinikwento na ito ay kanilang sinubukan nung sila’y nagigipit na mag-asawa at kaniyang isinasabi na ito’y maganda naman ang ibinunga sakanilang mag-asawa. At dahil ito ay isang investment na pinangungunahan ng kaniyang tatay na siya rin mismo sa sarili niya na nagtiwala dahil siguro ito ay kanyang sariling ama.

Sabi nga sa 1 Timoteo 6:10, “Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian.”

Sa realidad, napakadami nang mga istoryang ganito eksakto ang nangyari lalo na nung nakaraang taon, at pareho ito sa pelikula na ang pamamaraan ng kanyang ama ay hindi naman talaga makatulong subalit ito ay nagnanakaw sa pamamaraan na mapanlinlang o pagiiskam lamang. At aminin man natin ito o hindi, ang mga nakagagawa lamang nito ay mayroong pagnanais na yumaman pero ayaw dumaan nito sa paghihirap at sa mabuti at tamang pamamaraan.

Subalit lahat nga naman ng bagay na ating mga ginagawa ay may kapalit. Kaya dapat tayo ay mag ingat sa ating mga bawat desisyon sa buhay.

Isa pang makatotohanan na parte ng istorya ay patungkol sa isang simbahan na aking napansin na ang naging sentro din nito ay ang pera. Napakadalas ng panghihikayat ng nangunguna nito sa bawat serbisyo na magbigay, magbigay at magbigay ng inyong pera. Na isa pa ito sa mga sumasalamin sa mga pangyayari sa kasalukuyan.

Minsan ay may mga lugar, o mga tao, o kaya’y mga simbahan na totoo nga’y nakalulungkot dahil ginagamit pa nila ang Panginoon upang gawin ang mga bagay na makasarili at mapaglinlang. Nais ng Panginoon na tayo ay mag pakatalino sa lahat ng mga bagay na ating mga ginagawa. Isa rin ito sa mga nagsasabi na dapat tayo ay mag iingat sa ating mga pinapasukan dahil minsan ay hindi na pala tama ang nagiging katuruan o nagiging layunin ng isang simbahan.

Dahil sa pera ay nadamay ang isang pamilya sa isang sitwasyon na hindi naman nila ninanais na pasukin. Nagawang magalit, makipag-away at gumagawa ng mga bagay na hindi mo naman talaga nais gawin o mapakapit sa patalim. Dahil rin rito ay nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang mga tao, inggitan, gantihan at patayan. Nagawa na rin niyang mag nakaw at handang itaya ang kaniyang sariling buhay sa panganib para lamang sa pera at kinaya niyang pumatay ng tao dahil lamang sa nangyari sakanya na ito.

Marami akong natutunan at napagisipan pagtapos ko panuurin ang pelikula na ito. Na dapat ikaw ay magpakatalino sa lahat ng mga bagay na iyong haharapin. Dapat natin lagi ihanda ang ating mga sarili at dapat hindi tayo malinlang basta basta. Huwag tayong masisilaw o mamamangha sap era. Maaaring iyan ang makapagpahamak sa iyo. Wala ring masama na magkaroon ng pagnanais sa buhay, Ngunit kinakailangan nating harapin ang katotohanan na ang lahat ng bagay ay pinaghihirapan at walang madali kung nais mo itong makamit sa mabuting pamamaraan. Dapat rin tayo maging maingat at pagisipan ng mabuti ang bawat kilos at pag desisyon natin sa ating buhay sapagkat maaaring magdulot ito ng kapahamakan na hindi natin nanaisin kung hindi tayo mag iingat dahil ang lahat ng ating mga ginagawa ay may kanya kanyang kalalabasan. Dapat tayo matutong makuntento kung ano ang maryoon tayo, huwag unahin ang damdamin sa pagdesiysyon kung hindi ang pagiisip ay dapat nating unahin at nais ko ring sabihin na ang layunin ng isang simbahan na nagbabahagi ng katotohanan, about winning souls and not money. Dapat nauunawaan talaga natin ang ating mga pinapasukan at dapat din nating tignan kung ito ay tinutulungan ka sa pag lago sa iyong spiritual na pamumuhay at ang relasyon mo sa Panginoon.

Like what you read? Give Tricia Uy a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.