Có nhiều hình thức và loại vay ngân hàng, vậy vay thế nào là lợi nhất?

Có nhiều hình thức và loại vay ngân hàng, vậy vay thế nào là lợi nhất?

Với phương thức cho vay từng lần, tức những khi vay vốn, khách hàng và tổ chức tín dụng thực hiện giấy tờ vay và ký hợp đồng tín dụng. Đây là phương thức cho vay khá phổ biến hiện nay vì thời gian cho vay được kéo dãn, lãi suất không cao, số vốn lại linh hoạt có thể đáp ứng nhu cầu từ vài chục triệu tới vài tỷ.
>> vay tin chap tai tphcm
Ngoài phương pháp cho vay từng lần thì giờ đây cũng có các cách thức cho vay theo hạn mức tín dụng (cũng dựa trên tài sản thế chấp) là cho vay bằng cách ngân hàng thống kê cho người vay của mình một hạn mức tín dụng trong khoảng thời gian nhất định. Trong phạm vi hạn mức tín dụng, thời gian hiệu lực của hạn mức tín dụng, những lần rút vốn vay khách hàng và nhà băng lập giấy nhận nợ kèm theo các chứng từ phù hợp với mục tiêu sử dụng vốn trong hợp đồng tín dụng, đảm bảo dư nợ không vượt quá hạn mức tín dụng đã ký kết. Song song đó, khi nào khách có tiền thì nộp vào và nhà băng chỉ tính lãi trên số dư nợ thực tế phát sinh. bởi vậy, khách hàng không sợ bị phạt trả nợ trước hạn.
>> vay von khong the chap tai tphcm
Song song với hai phương thức cho vay trên thì khách hàng còn có thể tiếp cận vốn ngân hàng qua việc thấu chi tài khoản và vay qua thẻ tín dụng. Với phương thức thấu chi, phần lớn ngân hàng chỉ áp dụng cho những khách hàng có tài khoản trả lương qua nhà băng. Khi đó, khách sẽ được nơi cho vay chi vượt quá số tiền có trên tài khoản thanh toán của người vay (thường nhà băng cho chi vượt tối đa 8–12 tháng lương).
>> vay tin chap ben tre

Mặc dù vậy, phương án cho vay này thời điểm hiện tại chủ yếu áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp có yêu cầu vay vốn với ngân hàng, người vay có chu kì vốn lưu động cao, còn người vay cá nhân rất ít đưa ra cách vay này vì lãi suất sẽ cao hơn so với cho vay từng lần bình thường. Thủ tục lại rắc rối hơn.

Like what you read? Give Tri Duong a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.