Một tín hiệu vui cho bà con nông dân về vay tín chấp

>> vay tin chap tai tphcm
Nhà nước vừa ban hành Nghị định 55 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Bên cạnh đó, từ ngày 25/7, đối tượng được vay vốn nông nghiệp ưu đãi sẽ được mở rộng. Cụ thể, khách hàng vay vốn phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn bao gồm cả các cá nhân, hộ gia đình sinh sống trên địa bàn thành phố, thị xã nhưng có tham gia sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nghề nông.

Việc thay thế cơ chế, chính sách này được thực hiện dựa trên những đề xuất của Ngân hàng Nhà nước nhằm tháo gỡ khó khăn cho tín dụng nông thôn. Theo cơ quan này, một trong lĩnh vực đặc thù có nhu cầu vốn lớn trong sản xuất nông nghiệp như đầu tư cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm, nuôi trồng, khai thác thủy sản xa bờ, cung cấp dịch vụ hậu cần nghề cá… sẽ được phát triển cho vay không có tài sản đảm bảo.

>>vay tin chap ben tre

Theo quy định cũ tại Nghị định 41 thực hiện từ năm 2010, hạn mức cho vay không có tài sản thế chấp cao nhất chỉ là 50 triệu đồng, 200 triệu đồng, 500 triệu đồng đối với cá nhân, hộ kinh doanh, hợp tác xã, chủ trang trại. Trong khi đó, tại quy định mới, mức cho vay được nâng lên gấp 1,5 đến 2 lần. Cụ thể, cá nhân, hộ gia đình sản xuất kinh doanh nông nghiệp có thể được vay 50–100 triệu đồng mà không cần tài sản thế chấp. Riêng đối tượng đầu tư trồng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm có thể được vay tối đa 200 triệu đồng. Hộ nuôi trồng thủy sản được vay tín chấp tôi đa 2 tỷ đồng. Riêng liên hiệp hợp tác xã nuôi trồng thủy sản hoặc khai thác hải sản xa bờ, các nhà băng được phép cho vay tối đa 3 tỷ đồng không cần tài sản thế chấp.

Bên cạnh đó, Nghị định 51 cũng khuyến khích tổ chức sản xuất nông nghiệp theo mô hình liên kết, mô hình ứng dụng công nghệ cao với việc cho vay không có tài sản bảo đảm lên đến 70%-80% giá trị dự án hay phương án sản xuất, kinh doanh. Song song, khách hàng vay vốn tham gia mua bảo hiểm trong nông nghiệp thông qua việc quy định tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay với mức tối thiểu 0,2% một năm so với lãi suất của các khoản cho vay cùng loại và có thời hạn tương ứng.

>> vay von khong the chap tai tphcm
Nghị định này thành sự thật sẽ giải tỏa được nhiều vấn đề cho người dân làm nông đang lo vốn đầu tư, phát triển nghề nông, bà con an tâm hơn về vốn, không cần bận tâm thế chấp tài sản, giải quyết được số lượng không nhỏ các vấn đề về vốn việc mở rộng đầu tư chăn nuôi.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.