[Workshop] Cốc Cốc — Tối ưu QC

Báo cáo

 • KH tìm kiếm trên máy tính 81%, smartphone 30% (Customer Barometer 2016)
 • Vài tiếng trước khi mua 49% ; Vài ngày trước khi mua 19%; Vài tuần trước khi mua 14%.

Các bước tạo QC

 • Targeting
 • Xác lập các chỉ số -> để đo lường hiệu quả
 • Thông điệp phù hợp KH
 • Chiến lược kênh
 • Landing page

Thành tố quan trọng của QC

 • Key visual (hình ảnh đại diện chính của QC)
 • Câu thông điệp
 • Thương hiệu (logo)
 • Kêu gọi hành động

Thông điệp: dựa vào USP

 • Tôi được gì?
 • Có gì khác biệt?
 • Làm sao để tôi tin?

Ex: Cáp quang FPT 270K/tháng, miễn phí lắp đặt — tặng kèm modem, hoàn cước khi mạng chậm.

Chỉ số đánh giá QC quan trọng: CTR, CR, CPA.

Tối ưu CTR:

 • Trong 1 chiến dịch nên có nhiều mẫu QC (A/B Testing).
 • Đối với QC Cốc Cốc: Nên để nền trắng (giá sp sẽ nổi bật hơn); đánh vào tâm lý “có bệnh vái tứ phương” của KH -> cảm xúc.