Rồng, Phượng thời Lý

Rồng, Phượng thời Lý biểu trưng cho quyền lực và sự độc đáo trong nghệ thuật tạo hình với nét đặc trưng riêng mang đậm bản sắc văn hóa Việt, là nền tảng cho những sáng tạo của các triều đại phong kiến Việt Nam sau này.