Lan man vài dòng về sự học Marketing

Có một nghịch lý trớ trêu rằng: chúng ta thà dành thời gian để tìm kiếm những lớp học đắt tiền, những ông bà thầy nổi tiếng trong ngành, nhất nhất quyết phải tham gia vào những lớp học đó cho bằng được nhưng lại không hề bỏ công sức chuẩn bị bài tập, chuẩn bị sẵn những câu hỏi để “khai thác” kiến thức của giảng viên đứng lớp.

Những ngày gần đây tôi có dịp tham gia khóa học phi lợi nhuận của những anh chị có tuổi đời trong ngành khá khá lâu (7– 10 năm), họ tổ chức các buổi chia sẻ chỉ với mục đích duy nhất: giúp các bạn (tự) hiểu đúng về ngành, tránh được những khóa học đắt xắt ra miếng của “triệu phú tự phong”, bạn hồ hởi đăng ký tham gia nhưng kết quả phản hồi lại không đúng như lúc bạn đăng ký (tôi ngờ vực rằng: phần đông trong chúng ta đăng ký chỉ vì: MIỄN PHÍ chăng?)

Chúng ta giữ nguyên “phong cách học lâu đời”: chuẩn bị đôi tai thật tốt để nghe trong lớp, nhưng về nhà lại khóa tủ cất 2 tay và khối óc vào tủ; chúng ta cần có trách nhiệm hơn. Với thói quen ăn xổi ở thì, cứ sống cho mình trước đã mặc kể người hay tương lai nó thế nào, bạn:

  • Cần có trách nhiệm với chính mình khi lãng phí thời gian bản thân mà không đạt hiệu quả từ lớp học (tôi tin rằng: nếu bạn tham gia lớp học chỉ để nghe kể chuyện, câu chuyện ấy sẽ dc lãng quên dần sau khi bước ra khỏi lớp học)
  • Cần có trách nhiệm với chính giảng viên — những anh/chị đem nhiệt huyết, đam mê, kinh nghiệm để chia sẻ nhưng nhận lại sự thờ ơ
  • Cần có trách nhiệm với chính những con người đã đăng ký lớp học trễ hơn bạn 1 chút, họ có đam mê, có mong muốn học nhưng chính những người tham gia lớp trước như bạn đã làm anh/ chị giảng viên không còn ham muốn chia sẻ nữa, và thế là những người đăng ký sau bị tước cơ hội học tập.
  • Và những hệ lụy khác cần bạn có trách nhiệm hơn với bản thân mình.

Note: “Bạn” là tôi của ngày trước, là người có duyên đọc bài viết này, là người quen hay lạ, dẫu sao nếu bạn đọc được vài dòng chia sẻ này tôi mong bạn có trách nhiệm hơn dù là những việc nhỏ nhất.

Like what you read? Give Trường N. a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.