Sådan bruger du Medium til at fortælle dine historier

Medium.com er en platform, som du let og hurtigt kan bruge til at fortælle historier. Men selv om platformen er designet til at være så enkel og brugervenlig som mulig, er der stadig meget at lære. Her er forskellige tips og tricks til at bruge Medium.

Så glad bliver du for at indsætte billeder i din tekst. Men det her er faktisk et dårligt billedvalg — når vi bruger såkaldt “stock photos”, standardbilleder, ser læseren dem ikke.

Hjælpevideoer: Kom godt i gang med MediumFå mere hjælp

Eksempler på tekster, der er lette at læse

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.