bài viết đầu tiên trên medium, gửi lời xin lỗi tới bạn trai hôm bữa đi chung hội thảo bên WSE vì trót cãi bạn đây là website chứ không phải social network. tự hứa nếu không chắc chắn thì sẽ lẳng lặng google chứ không tỏ ra nguy hiểm nữa hehe.
mình muốn trở thành một người viết tốt, và điều cần thiết là phải tốt cả tiếng Việt và tiếng Anh. mình không biết những đứa tập tành như mình đang nằm ở đâu nhưng kéo news feed thấy toàn bài viết chuyên nghiệp không à. hi vọng đây sẽ là nguồn để mình chăm đọc và chăm viết hơn mỗi ngày.
viết cũng là một dạng khoái cảm. mình kể chuyện buồn cho chữ nghe. mình bớt than vãn, trông cô độc và buồn trẻ trong con mắt những người xung quanh. vì nếu có họ, mình sẽ hỏi nhiều, vì quan tâm và muốn có chất liệu để viết. còn lại, mình rất im lặng.
viết thường ở đầu câu rất vui. trông nhẹ nhàng và cứ thế mà tuôn ra. tám tiếng một ngày ở công ty, về tới nhà là chỉ muốn tập thể dục, đọc sách và viết. hôm qua vừa viết vừa ngủ gục, thấy mình khác ngày xưa, mỗi lần có ý tưởng, ý tứ cũng không lấy chữ đâu, hứng đâu mà viết được. chẳng bù cho bây giờ, cái nào cũng có, chỉ thiếu thời gian. và sự khắt khe của bản thân khi không muốn chỉ viết tốt mà còn viết hay.
bây giờ là 5 giờ 30. xong việc sẽ chạy xe về nhà. xem một bộ phim chẳng hạn. và viết.làm tốt việc mình yêu mỗi ngày, hạnh phúc có gì mà khó định nghĩa. nhỉ.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.