Mình hiện tại làm thiết kế mảng nhận diện thương hiệu cho công ty và sản phẩm bạn ạ.
Tuấn Anh
11

Cảm ơn Tuấn Anh vì đã đánh giá cao bài viết của mình.

Có gì muốn trao đổi thì tiếp tục câu chuyện nhá.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Trong Nguyen’s story.