Chuyện là em rất nhớ anh!

Ngại nói mấy câu sến súa lắm, viết cũng chả bao giờ.

Cảm thấy mình thật bánh bèo, chắc không làm được ngoài ngồi nhớ một người đâu.

Trí đang ở quê, Linhh cũng đang ở quê…

Linhh rất là nhớ Trí.

Mỗi ngày ghét nhất là câu “Em ngủ ngon nha” vì tới đó là câu chuyện kết thúc dù nó còn rất dài và nhiều nhiều lắm.

Ghét 12h đêm, ngồi đếm coi còn mấy phút nữa, sao vẫn không nói được câu “Tui rất là nhớ ông” sao ông rep chậm thế, còn mấy phút đâu…

Muốn nói chuyện với ông lâu một chút, nhưng sợ nhà anh thấy hoặc bỏ dở công việc để nói chuyện với một con dở hơi, dù gì cũng lâu lắm mới về thăm nhà,... Nhưng không thì mạng cũng chập chờn khó chịu với chúng ta.

Em cũng thích kể chuyện của mình nữa, em có rất rất nhiều chuyện để kể luôn. Mỗi tội nhạy cảm quá… lúc nào cũng thăm chừng coi người ta có muốn nghe mình không, chỉ cần cảm nhận đc một xíu xíu thái độ k muốn nghe thì sẽ ngưng kể và lái sang chuyện khác ngay, có khi làm cho người khác bực mình, nhưng chịu… cảm thấy câu chuyện đó k còn ý nghĩa nữa, giữ cho mình thì hơn.

Con ốc ma… ghét nó tại nó xấu xí,chậm chạp, hèn nhát, lúc nào cũng trốn tránh, gặp chuyện thì rục người lại… làm như vậy cũng đâu giải quyết được vấn đề, như vậy dễ bị ăn hiếp, lúc nó ló đầu ra nhìn sợ người ta sẽ bỏ đi… chứ nó rục người lại nó sẽ bị bắt và ném đi chỗ khác, nó rất là ngu. Đừng như nó.

Khi em mệt mỏi anh có thể nói “ok em k cần cố gắn, anh sẽ cố gắn” không?

Có thể nói “Em không có gì tốt hết thiệt, nhưng anh chọn em” được không?

dù một ngày nào đó nói …Anh xin lỗi,

cũng được.

Linhh ❤

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.