iPhone 8, 8 Plus và iPhone Edition! Những hình ảnh rò rĩ mới nhất.

Mới sáng lên mạng lướt Youtube thấy có thông tin mới về những hình ảnh của chiếc iPhone 8, 8 Plus và iPhone Edition nên chia sẽ cho anh em xem. Video này được đăng tải trên kênh youtube EverythingApplePro. Các anh em xem rồi cùng cho nhận định nhé. Liệu rằng đây có phải là những hình ảnh thật hay không?

Trong video đưa ra những nhận định dựa trên những thông tin cho rằng là “bị rò rỉ” của những chiếc điện thoại sắp tới của Apple. Thằng này nó nói tiếng anh, bật phù đề lên và đoán nghĩa đi nhé :)

Nếu đây là thật thì các bác có tính mua không?

Ầu trên kênh này cũng có rất nhiều thứ hay ho mà các bác có thể khám khá thêm. Thấy hay thì cho 1 pháo tay nha. Theo dõi nếu có gì hay mình sẽ chia sẽ ngay và luôn cho nóng.

Like what you read? Give Trần Trung Hải a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.